Lunds nya spårvagnar tar form

21 juni, 2018
Bild för - Lund_Exterior_0000_red.jpg

Den 21 juni signerades avtalet mellan Skånetrafiken och det spanska företaget CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) om de sju spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund C - ESS. Spårvagnarna kommer att ha modern funktion och design med stort fokus på tillgänglighet. Avtalet är ett helhetsåtagande om leverans av spårvagnar och underhåll under tio år.

Spårväg Lund C - ESS möjliggör en omfattande stadsutveckling i området mellan Lunds centralstation och den framtida stadsdelen Brunnshög. Linjen är 5,5 km lång, med 9 hållplatser, där Lund C och Skånes Universitetssjukhus är några av Skånes största kollektivtrafiknoder. Spårvagnstrafiken i Lund planeras att driftsättas sommaren 2020.

- Det är glädjande att vara en naturlig del av innovativa Lund. Det ska förtätas, förnyas och byggas ut längs med spårvägen och på sikt kommer ytterligare 50 000 människor att bo eller arbeta i stråket. Därför är det klokt att lägga ut kollektivtrafikstråket först, och sedan bostäderna. Så gör vi kollektivtrafik attraktivt. Nu tar vi nästa steg i avtalet med CAF och de nya spårvagnarna och jag ser mycket fram emot det nya samarbetet, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken

I Spårvagnens utformning har Skånetrafiken tagit fasta på tillgänglighet och funktion. Därför har hela spårvagnen ett så kallat låggolv utan nivåskillnader inne i spårvagnen. Det kommer att finnas gott om plats för barnvagnar och rullatorer. Fyra platser är avsatta för rullstolar i färdriktningen. Det kommer att vara på- och avstigning i alla dörrar och WiFi finns både i spårvagnarna och på hållplatserna.

- Vi är mycket nöjda med att ha fått Skånetrafikens förtroende att etablera det första spårvägsstystemet i Skåne. CAF ser fram emot att arbeta tillsammans med Skånetrafiken och kommer att med stort engagemang delta i omvandlingen av kollektivtrafiken i Lund, säger Iker Etxetxikia Etxebeste, Area Manager, International Division

CAF har tidigare och pågående leveranser till Sverige och känner väl till krav gällande exempelvis klimat, arbetsmiljö, fordonsgodkännande och dokumentation. Spårvagnen är baserad på CAFs standardplattform Urbos 100

För mer information, kontakta
Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken, nås genom presstjänsten, 0451-28 85 03

Iker Etxetxikia Etxebeste, Area Manager, International Division Telf: +34 943 161 000 ietxetxikia@caf.net

FAKTA

Om spårvagnarna

 • Spårväg Lund C – ESS får sju spårvagnar med en längd på cirka 33 meter.
 • En spårvagn har sex dörrar på varje sida, varav fyra dubbeldörrar och två enkeldörrar.
 • Sammanlagt har spårvagnen plats för cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
 • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar.
 • Låggolv i hela spårvagnen som gör det lätt att förflytta sig inne i spårvagnen.
 • Spårvagnen har låg instegshöjd och stannar nära plattformen vilket gör det lätt att ta sig ombord och stiga av.
 • På- och avstigning i alla dörrar.
 • Fyra rullstolsplatser i färdriktningen per fordon.
 • Det kommer att finnas USB-uttag.
 • Spårvagnarnas goda tillgänglighet är en stor fördel för alla som reser till och från bland annat Universitetssjukhuset.
 • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi.
 • Spårvagnarna kommer att ha den bästa konstruktionen på marknaden för att minimera elektromagnetiska fält sett till rimlig kostnad och hänsyn tagen till säkerheten.
 • Yttre design och formspråk kommer att vara i enlighet med Skånetrafikens varumärke och design guidelines.

Om trafiken

 • Linjen är 5,5 km lång med 9 hållplatser.
 • Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna tar 14,5 minuter, medelhastighet 21,5 km/h.
 • Spårvagnarna kommer att trafikera alla dagar mellan kl 05–24, fredag och lördag natt fram till kl 02.
 • I högtrafik (vardagar mellan kl 06–09 och 14–18) planeras en avgång var 7-8:e minut
 • Övrig tid körs en tur minst var 20:e minut.

Skånetrafikens pressmeddelande.