Lunds kommun kommenterar nationella planen för infrastruktur

7 juni, 2018

Under måndagen presenterades den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. I planen finns flera välbehövliga satsningar som Lunds kommun efterfrågat. Bland annat ett definitivt besked om en satsning på höghastighetsjärnväg.

Även om viktiga frågor kvarstår kring finansiering, utbyggnadstakt och hastighet innebär regeringens beslut att utredningsarbetet för sträckan Lund-Hässleholm kan påbörjas. I ett första steg blir det avgörande att smalna av den utredningskorridor som finns utefter sträckan.

- Nu är det viktigt att man på den nationella nivån i närtid tar ett tydligt beslut om att det blir 320 km/h på de svenska höghastighetsbanorna. Trafikverkets egna analyser visar ju att det till och med blir billigare än att bygga för 250 km/h sett redan efter 20 års drift på grund av väsentligt lägre underhållskostnader då man bygger med modernare teknik, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beskedet om en ny nationell infrastrukturplan innebär även ett slutligt klartecken för satsningarna inom Sverigeförhandlingens storstadsdel, där det för Lunds del främst handlar om välbehövligt stöd till cykelbanor och cykelgarage. Lunds kommun ser det även som positivt att satsningen på stadsmiljöavtal fortsätter, nu med betydligt utökade medel. 2015 tilldelades spårvägsutbyggnaden i Lund 398 miljoner kronor i stadsmiljöavtal. I den nya planperioden tilldelas totalt tolv miljarder kronor fram till 2029.

Regeringen ger utökat anslag till drift och underhåll av vårt järnvägssystem. Satsningar behövs för att nå en bättre robusthet och tillförlitlighet. Detta påverkar i högsta grad Lund, då Lund C är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer sett till antalet passagerare.

I en skånsk kontext är det en plan med relativt många åtgärder, men där behoven visar att ännu mer behöver göras. Skånes funktion som transitregion kräver extra åtgärder och extra uppmärksamhet. Det är därför oroande att regeringens lista på utredningsobjekt inför nästa plan helt och hållet saknar skånska objekt.

- Det är glädjande att regeringen satt ner foten i en rad viktiga frågor som direkt eller indirekt berör Lund. Här ger varje satsad infrastukturkrona stor utväxling. För Skåne hade det varit en fördel om fyra spår mellan Hässleholm- Lund hade legat tidigare i planen, dessutom saknas viktiga satsningar på Skånebanan och dubbelspår på Västkustbanan, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.