Lund ska växa hållbart

4 februari, 2018
Bild för - P4S_1766.jpg

Hur ser din drömstad ut? Hur vill du helst resa? Vi vet inte hur framtidens Lundabor kommer att leva, men vi kan lämna efter oss en grön stad som är så hållbar och klimatsmart som vi kan med dagens teknik.

Sverige har Europas snabbaste urbanisering och Lund är en av de kommuner som har stark tillväxt. Tillväxt är positivt men staden måste behålla sitt hållbara fokus och växa varsamt - ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

 

I dag är de olika områdena i Lund relativt utspridda. I framtiden är det tänkt att staden ska bli tätare och mer sammanhängande. Det medeltida centrum och den nya forskarstaden i nordost binds samman med en spårväg. Genom förtätning och byggande av blandstad kopplas de tidigare separerade områdena samman. Lund ska växa inåt.

 

Foto: Kristina Strand Larsson.