Lund nominerad till Årets superkommun

19 april, 2018

Lunds kommun kan bli Årets superkommun. Lund är nominerad som en av tre kommuner i klassen ”stad/stadsnära kommun”. Priset som delas ut av tidningen Dagens Samhälle syftar till att lyfta fram framgångsrika kommuner som står starkt rustade inför framtiden.

Årets Superkommun bygger på officiell statistik i elva kategorier. Totalt används 75 olika parametrar inom bland annat ekonomi, skola, vård och omsorg. Priset tar också hänsyn till demografi, näringsliv, arbetsmarknad, integration och utbildningsnivå.

- Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så lyder kommunens vision. Att vara en av toppkandidaterna i Dagens Samhälles utmärkelse för årets superkommun är ett tydligt kvitto på att vi lever upp till visionen. Tillsammans med näringslivet, akademin och den ideella sektorn har vi ett stort ansvar att förvalta och förädla Lunds unika förutsättningar. Detta gör vi nu väsentligt bättre än tidigare, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).

Priset delas ut för fjärde gången och tävlingen har tre klasser; storstadskommun, stad/stadsnära kommun och småstad/landsbygdskommun. Indelningen utgår från huvudgrupperna i SKL:s kommungruppsindelning. Tanken är att jämföra kommuner som är något så när lika.
Lund är nominerad till i klassen stad/stadsnära kommun tillsammans med Halmstad och Nykvarn. I den gruppen ingår kommuner med minst 50 000 invånare, varav 40 000 i största tätorten. I Sverige rör det sig om sammanlagt 108 kommuner.

- Lunds kommun har en tradition av att ligga högt i rankingar och mottaga priser. Det här förpliktigar och ökar förväntningarna på att leverera god service till medborgarna, säger Christer Wallin (M), 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vilken kommun som utses till årets superkommun presenteras den 16 maj. 

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.