Lund förnyas under mark

15 januari, 2018
Bild för - P4S_0005.jpg

I Lunds centrala delar märks spårvägsbygget som mest, trots att arbetet till stora delar sker under mark. För att byta och förnya ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och internet, krävs djupa schakt och avspärrningar.

Säkerheten för medborgare och dem som arbetar i projektet är hela tiden prioriterad. Det gör att staket och avspärrningar omgärdar arbetsplatserna och att det ibland kan upplevas som krångligt att sig fram.

- Det ser kanske rörigt ut när vi håller på att bygga, men vi sätter säkerheten främst och det ligger mycket jobb bakom alla trafikanordningar. Ibland måste vi ändra under dagen så att den som tar en väg på morgonen delvis får ta en annan väg hem. Men förutsättningarna är speciella när man bygger mitt inne i en stad där det är trångt. Vi ber alla vara försiktiga och visa hänsyn och tackar för förståelse. Ibland får vi även positiva tillrop som ”Ni gör ett himla bra jobb.” säger Martin Eriksson, arbetsledare i spårvägsprojektets block centrum.

 

Spårvägsarbetet med vy mot Bredgatan.Byggcontainrar i olika nyanser av blått framför Allhegonakyrkan som sticker upp mot himlen.

Under spåren ska det inte ligga några ledningar. När kablar och ledningar ändå behöver flyttas passar Lunds kommun och VA-syd på att byta ut.
- Staden blir på flera ställen ny under mark. Det är en stor satsning, säger Mikael Wallin, blockchef för spårvägsprojektet i centrum.Byggmöte med värme och fika efter morgonens första arbetspass. Spårvägsgänget börjar jobba klockan 07.

I centrum ska arbetet med ledningar pågå hela 2018.

I dag, den 15 januari, återupptas byggarbetet på Bredgatan vid Allhelgonakyrkan igen. Nu fortsätter förläggningen av dag- och spillvattenledningar i korsningen vid Allhelgonakyrkan och vidare upp till sjukhusområdet. Nya ledningar ska också kopplas i korsningen Bredgatan-Norra Vallgatan. En gammal fjärrvärmekulvert och en kammare ska rivas och nya fjärrvärmerör ska läggas i marken.

- Allt måste vara i drift hela tiden, vi kan inte stänga av avloppet i vecka. Detta gör det svårare för oss, men är samtidigt en självklarhet inne en stad. Det enda vi ibland måste göra är att tillfälligt stänga av vattnet för vissa fastigheter, säger Mikael Wallin.

 

Spårvägsarbetet pågår mest under mark vid Getingevägen.

Spårvägen kommer också att passera platsen för Lunds medeltida vallgrav. När grävningsarbete sker i områden av arkeologiskt intresse finns alltid en arkeolog på plats som övervakar schaktningen. Krister Kàm Tayanin, arkeolog på Kulturen, deltar vid samtliga schaktningar och arkeologiska utgrävningar i området mellan Clemenstorget till Kävlingevägen. Kristers närvaro kommer att öka i mitten av februari när utskiftningen av massor under spåren på Laurentiigatan startar.

 

Vinterrosorna blommar fortfarande i Lund. Till våren kommer det att monteras spår i centrala Lund parallellt med ledningsarbetet fortsätter under mark.

Till våren börjar spåren läggas parallellt med ledningsarbetet. Då kan Lundaborna se mer konkret hur spårvägen växer fram även i centrala delar av staden.

Foto: Kristina Strand Larsson.