Lund bäst på hållbara transporter – prisas igen i Almedalen

5 juli, 2018

Bäst igen - för tredje året i rad. Lunds kommun tog i dag emot priset som den kommun i landet som är bäst på hållbara transporter. Emma Berginger, kommunalråd (MP) tog emot priset på plats i Almedalen.

Lundaföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig kommunrankning som syftar till att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter. Rankningen som kallas SHIFT baseras på enkäter till kommunerna och på uppgifter från olika nationella databaser som utgör underlaget för rankningen.

- Det är fantastiskt roligt att återigen hämta hem detta pris! Det bekräftar att vi fortsatt har ett väldigt framgångsrikt arbete med hållbara transporter och att vi har förmågan att hänga med i utvecklingen. Vi välkomnar kommuner som vill inspireras av vårt arbete! Nu ska vi fortsätta att utveckla vårt arbete så att vi kan ligga i framkant även framöver, säger Emma Berginger (MP) kommunalråd med ansvar för miljö och trafik

Syftet med SHIFT är att driva på driva på omställningen till hållbara transporter. SHIFT är indelat i flera olika kategorier och rankningen baseras på kommunernas placering inom respektive kategori. Trivector lyfter fram Lunds arbete för hållbara transporter inom ramen för trafikstrategin LundaMaTs och att det sedan länge finns beslutade åtgärder som bidrar till att nå klimatmålen till 2030.

- När vi nu för tredje året i rad får utmärkelsen befäster vi Lunds kommuns roll som landets ledande klimatkommun. Vi kombinerar på ett effektivt sätt tillväxt med en grön omställning och där är transportsida avgörande. Vi fortsätter att öka våra ambitioner, Lund ska behålla ledartröjan, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

På andra plats i rankningen kom Örebro och Malmö kom på tredje plats. 

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.