Likriktarstationer ska ge säker ström till spårvägen

22 oktober, 2018

Söndagen den 28 oktober mellan klockan 06:00 och 18:00 monteras en likriktarstation till spårvägen. Då stängs Kung Oskars väg av för busstrafik mellan Getingevägen och Norra Promenaden.

- Datumet är valt med hänsyn till alla bussresenärer. Vi utför arbetet på en söndag för att störa så lite som möjligt. En likriktarstation väger cirka 40 ton och kräver en stor mobilkran och en transportbil. Av säkerhetsskäl måste vi stänga av Kung Oscars väg för busstrafik mellan Getingevägen och Norra Promenaden. Arbetet tar hela dagen, säger Henrik Andersson, produktionschef på Skanska för Spårväg Lund C – ESS.

Planering av arbetet sker i nära dialog med Region Skåne för att minimera påverkan på ambulanstrafiken.

Trots att likriktarstationen är stor, kommer den i en del. Mobilkranen däremot måste transporteras i delar tillsammans med motvikter.

- En likriktarstation används för att förse spårvägen med ström. Normalt använder vi växelström i samhället och i bostäder och kontor. För att reducera riskerna med att ha en öppen kontaktledning i stadsmiljö, använder vi istället likström till spårvägen. Likström är bättre ur ett elsäkerhetsmässigt perspektiv. I en likriktarstation kommer det in högspänning som transformeras till en lägre spänningsnivå. Därefter likriktar vi spänningen och matar ut ström till kontaktledningen som förser spårvagnarna med el, säger Bertil Dahlgren, byggledare för Lunds kommun.

Den första likriktarstationen av totalt fem stycken monterades redan 4 oktober vid forskningsanläggningen MAX IV. Eftersom detta skedde inom spårvägens arbetsområde behövde inga vägar stängas av. Den 4 november monteras en station vid Baravägen. Även detta sker en söndag mellan kl 06:00 och 18:00 och påverkar ingen trafik. Den 4 december är det dags att montera likriktarstationen vid Sölvegatan, väster om E22. Detta kommer att medföra att gång- och cykelvägen leds om under en dag. Omledningen skyltas på plats.

Likriktarstation fem monteras vid ESS den 6 december. Detta sker inom spårvägens arbetsområde och ingen avstängning behövs.

Vad händer med min buss?

Hållplats Universitetssjukhuset är avstängd från söndagen den 28 oktober kl 05:00 till måndagen den 29 oktober 04:00. Alla linjer som har hållplats där får annan körväg och längre restid. Det gäller linje 2, 3, 4, 6, 20, Ske2, Ske5, 108, 123, 126, 137, 139, 159, 160, 165, 166, 169.

Vilka hållplatser påverkas och hur?

Linje 2, 4, 6, 20, Ske2, Ske5, 108, 126, 137, 139, 159, 160, 165 166, 169 får tillfällig hållplats Smörlyckan istället för Universitetssjukhuset. Linje 126, 137, 139 och 165 får i riktning mot Universitetssjukhuset (ändhållplats) Sofiavägen som hållplats.

Linje 3 får ingen tillfällig hållplats. Resenärer hänvisas istället till hållplats Margaretavägen och hållplats Kung Oskars väg. Linje 123 får tillfällig hållplats på Kävlingevägen istället för Universitetsjukhuset. Ta gärna en tidigare avgång om du har möjlighet. Din resa kan komma att ta fem minuter längre tid.

Kontakt

Pernilla von Strokirch, projektchef Spårväg Lund C – ESS, telefon: 046-359 44 87.
E-post: pernilla.vonstrokirch@lund.se
Skånetrafikens presstjänst, telefon: 0451-28 85 03.

Universitetssjukhuset, temporär resväg för busslinje 3.

Universitetssjukhuset, temporär resväg för busslinje 123.

Universitetssjukhuset, temporär resväg för busslinje 126, 137, 139 och 165.

Universitetssjukhuset. Karta som visar den temporära resvägen för alla påverkade busslinjer.

Karta som visar var likriktarstationerna monteras den 28 oktober och 4 november.

Karta som visar var likriktarstationen monteras den 4 december.

 

Skånetrafikens webbplats