Lera från spårvägen bygger rekreationsområde i Rögle

15 juni, 2018

I Rögle håller ett nytt rekreationsområde på att växa fram där det tidigare låg en deponi - eller soptipp. Lera från bland annat spårvägsbygget hjälper till att säkra marken.

Klimatfönster där mikroorganismer ombildar metangas till koldioxid har skapats på platsen. Sedan ska området planteras och bli vacker natur för djur och människor.

Se en film på Youtube där Fredrik Petersson, enhetschef på Serviceförvaltningen i Lunds kommun medverkar. Fakta kommer från Anna Wilhelmsson Göthe, handläggande tjänsteman, miljö- och marknadschef på Renhållningsverket, Lunds kommun.