Korsningen Norra Vallgatan-Bredgatan stängs av tillfälligt den 7-8 mars

5 mars, 2018

Den 7-8 mars stänger vi tillfälligt av korsningen Norra Vallgatan-Bredgatan för arbete med fjärrvärmeledningar. Gående och cyklister kan ta sig fram förbi arbetsplatsen.

Biltrafik kan inte passera. Trafik österifrån får välja Sandgatan-Paradisgatan. Du som kommer söderifrån väljer Bantorget-Klostergatan-Kyrkogatan. Ska du till Bredgatan kör du rakt fram. Kör ut via S:t Petri kyrkogata.