Konsten att sköta en spårväg

31 augusti, 2018
Bild för - P4S_3918_23.jpg

Spårvägen i Lund byggs just nu för fullt. När bygget är klart och spårvägen är i trafik tar inte arbetet slut. Då ska spårvägen underhållas och skötas för att alla ska åka säkert.

 Ansvarig för spårvägsanläggningens drift och underhåll är Magnus Jönsson, som är driftsingenjör på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Han har lång erfarenhet av väghållning, underhåll och grävningar, men spårvägen är ett nytt trafikslag både för honom och för Lund.

 En upphandling pågår av den entreprenör som ska sköta spårvägen när den är färdig. Drift handlar om den dagliga tillsynen och åtgärder såsom renhållning, gräsklippning och snöröjning med mera. Underhåll är återställning av funktioner i anläggningen. Det kan till exempel vara en kontaktledning som måste bytas ut.

- Eftersom spårvägen är en helt ny anläggning kommer det den första tiden att handla mer om drift och daglig tillsyn och mindre om underhåll. Det är stort fokus på säkerhet och årligen kommer vi att ha två stora besiktningar och ett flertal mindre. Allting måste alltid fungera och konsten är att arbeta förebyggande och se eventuella brister innan något hinner hända. Alla järnvägar och spårvägar har sådana drift- och underhållsplaner, säger Magnus Jönsson.

- Spårvägsanläggningen ska alltid fungera och därför måste vi jobba förebyggande, säger Magnus Jönsson.

I slutet av september går annonseringstiden för upphandlingen av driftsentreprenör ut. Det handlar om att knyta till sig en entreprenör som får uppdraget att sköta hela anläggningen.
- Så fort spårvägen är klar tar vi över drift och underhåll. Även innan trafiken sätter igång måste till exempel växlarna motioneras och spåren ses över. Min roll från kommunens sida är som beställare och jag ska hålla samman organisationen kring spårvägens skötsel, säger Magnus.

I centrala Brunnshög växer både spårvägvägen och den ny astadsdelen fram.

Parallellt med upphandlingen av entreprenör håller Magnus på att ta fram utbildningsmaterial och hitta utbildare. Alla som kommer att utföra arbete i spårområdet såsom trafikoperatör, driftsentreprenör och räddningstjänst ska utbildas i hur en spårväg fungerar och kring säkerhet. Även om mycket liknar järnväg är det en del som skiljer.

Magnus Jönsson har arbetat med drift- och underhållsfrågor i tjugo år, men just spårväg är en ny erfarenhet.

- Det som är mest spännande med att jobba med spårvägen är att det är en ny erfarenhet. Jag har jobbat med frågor kring drift och underhåll i olika varianter i 20 år. Genom spårvägen har jag också träffat en massa intressanta människor, säger Magnus Jönsson.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.