Konsten att rädda jord

31 oktober, 2018
Bild för - P4S_1748.jpg

125,4 ton koldioxid, så mycket minskar spårvägsprojektets klimatutsläpp genom att all matjord som schaktats bort i bygget återanvänds. Lastbilstransporterna reduceras med cirka 66 100 kilometer. Dessutom används den goda jorden till nya växter. Spårvägens träd och gräs planteras i en blandning av återvunnen jord, grönkompost och sand.

Vi kan jämföra med att en svensk i genomsnitt släpper ut 11 ton koldioxid per år om vi räknar in resor, infrastruktur och konsumtion.

En som kan berätta mer om hur olika material återvinns i spårvägsprojektet är Nihad Kusmic, som är projektingenjör på Skanska för Spårväg Lund C - ESS. Nihad tar med oss till upplaget bakom spårvägens platskontor i Brunnshög, där högar med matjord och gatsten tornar upp sig. 

Nihad Kusmic är projektingenjör på Spårväg Lund C - ESS.

- I den stora högen ligger matjord som har schaktats fram i spårvägsprojektet. I de andra inplastade högarna förvarar vi åkerjord som har blandats med till exempel grönkompost från Lunds kommuns koloniträdgårdar. Jorden blandas på plats här i Brunnshög. Plasten täcker högarna för att det inte ska växa ogräs, jorden är full av näring. Den färdigblandade jorden sprids ut i spåret där vi rullar ut gräs och planterar träd, säger Nihad.

En viktig faktor till att spårvägsprojektet ska fungera är logistiken och att allt ska finnas tillgängligt och bra förvarat. 

Varje steg vi tar för miljön är betydelsefullt.

Innan jorden kunde återanvändas fick ett analyslabb ta prover. De gav också svar på hur jorden skulle blandas för att den skulle passa till gräs och träd. Gatstenen kommer från andra byggprojekt i Lund, så inte heller den behöver transporteras några långa sträckor. Stenen används bland annat till spårområdet i S:t Laurentiigatan och ska räcka till 3 000 kvadratmeter.

Nihad håller fram en av tusentals gatstenar som återanvänds i spårvägsprojektet. 

Nihad - som arbetar med samordning inom projektet - har full koll på varenda hög. En viktig faktor till att projektet ska fungera är logistiken och att allt ska finnas tillgängligt och bra förvarat. Nihad ser till att materialen används på rätt sätt och att spårvägens stensättning följer samma mönster som i resten av Lunds gator.

Nihad tar med oss till upplaget bakom spårvägens platskontor i Brunnshög, där högar med matjord och gatsten förvaras. 

En av de fundamentala reglerna när det gäller miljöarbete är att återanvända så mycket som möjligt, menar Nihad. Han berättar att jorden redan har använts till gräsplanteringen i spåret i Brunnshög och till träden i Sölvegatan och i LTH-parken vid Lunds Tekniska Högskola. Allt har fungerat väl hittills och växterna verkar må bra.

- Det känns jättebra att Lunds kommun och Skanska tillsammans har kommit fram till den här lösningen. Jag tror också att gräs i spårvägsområdet ger ett fint stadsuttryck. Spårväg finns i många städer i Europa, att även Lund satsar på ett miljövänligt transportmedel är positivt.

Den återvunna jorden har redan har använts till gräsplanteringen i spåret i Brunnshög och till träden som planterats i Sölvegatan och i LTH-parken vid Lunds Tekniska Högskola.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.