Konsten att kommunicera i en grop

31 januari, 2018
Bild för - P4S_1372.jpg

Innanför korsningen Scheelevägen-Sölvegatan finns det just nu en stor 5,5 meter djup grop. Nere i gropen arbetar tre personer samtidigt som de kommunicerar med en grävmaskinist ovanför kanten.

Efter signal sänker grävmaskinisten mjukt ner skopan och fyller på med grus exakt på rätt plats. Bredvid står en spårvägsarbetare som navigerar gruset till lämpligt ställe.

I gropen sker samarbete på millimeternivå. 

 

Erika Camper är produktionsingenjör och arbetsledare i spårvägsprojektet.

 

El-lådcyklar är ett miljövänligt och snabbt transportalternativ.

Erika Camper, som är produktionsingenjör och arbetsledare i spårvägsprojektet har precis tagit sin el-lådcykel för att leverera rördelar och en borr till sina kollegor. Hon berättar mer om arbetet som pågår i den djupa gropen.

- Vi håller på att lägga nya ledningar för dag- och spillvatten. Dagvatten är det vatten som kommer via regn och spillvatten är avloppsvatten. De här ledningarna har inget tryck, utan vattnet rinner av självfall. Vattnet ska alltså rinna år rätt håll. Ledningar måste ligga enligt projekterade nivåer för att VA-systemet ska fungera, säger Erika.

 

Runt ledningarna läggs grus som skyddar rören.

Till vissa ledningar används en pumpstation, men det kommer inte att finnas just här. En pumpstation är mer kostsam i det långa loppet, men behöver användas på en del ställen.

Erikas telefon ringer och hon får reda på att stampen hon har beställt är på väg till arbetsplatsen i gropen. Runt ledningar och rör fyller spårvägsarbetarna på med krossmaterial och grus för att skydda rören. För att det ska bli stabilt och säkert packas krossmaterialet med en så kallad stamp. Leran packas med en annan maskin, en lerpackare. 

- Lerpackaren är som en liten radiobil med en kontroll som gör att den kan manövreras utan att någon person är nere i gropen. Vi återanvänder de lermassor som vi gräver upp och paddan packar leran så att den blir stadig, säger Erika.

Säkerheten kommer alltid först vid sådana här arbeten. I den djupaste delen av gropen står en orange släde. Den skyddar spårvägsarbetarna mot ras.

 

Släden stöttar väggarna i schaktens djupaste del.

Släden är 4,5 meter lång och 3 meter hög. Den väger 4,5 ton.

- Samtidigt som vi jobbar är det trafik i en fil och flaggvakter på Scheelevägen mellan klockan 9 och 15. Då vi gräver så djupt, måste vi ha filen närmast gropen bilfri när vi schaktar och flyttar släden. Egentligen vill vi gräva en sådan här grop som ett brett V, eftersom plana slänter minskar risken för ras. Men då det här schaktet ligger så nära vägen måste vi ha brantare slänter och då gör släden att spårvägsarbetarna är säkra, säger Erika.

 

 

De olika ledningarna sticker fram ur grusbädden.

På fredag ska en vattenledning lite längre upp kopplas in. Sedan ska området återställas igen. Spårvägsprojektet har två slädar som används till djupa schakter eller när det är trångt att arbeta, som inne i centrum.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.