Gång- och cykelvägen under E22 ska förbättras

31 maj, 2018
Bild för - P4S_3823.jpg

För att göra under laget jämnare kommer vi att vattna, packa marken och lägga på finkornigt grus.