Framtidens boende på gång i Brunnshög

13 februari, 2018
Bild för - visionsbild_brunnshog.jpg

I dag beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lund att ge Serneke en markreservation i den framväxande stadsdelen Brunnshög. Ett nytänkande förslag till bostäder och service på 50 000 kvadratmeter kring Brunnshögstorget håller nu på att ta form.

- Brunnshög kommer att bli en spännande och innovativ stadsdel med framtidens bostäder och service. Serneke har presenterat en idé som bidrar till och stärker detta. Det är glädjande att vi tillsammans med Serneke ska utveckla denna viktiga del av centrala Brunnshög, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget från Serneke omfattar två kvarter med flera huskroppar av varierad storlek kring Brunnshögstorget. För att skapa underlag för verksamheter och ett levande torg kommer cirka 50 000 kvadratmeterbostäder att skapas i tre högre hus, varav det högsta når 35 våningar.

– Vi ser verkligen fram emot att få vara med och utveckla en del i ett så spännande område som Brunnshög. Här får vi chans att verkligen tänka nytt och linje med våra ambitioner att skapa socialt hållbara boendemiljöer, säger Jonas Håkansson, regionchef för Serneke projektutveckling.

Ambitionen är att Brunnshögstorget ska bli ett ledande exempel inom hållbar stadsutveckling och stort fokus ligger på nytänkande i arkitektur, boendeformer och socialt liv. Både boende och allmänhet kommer att bjudas in för att i dialog med kommun, fastighetsägare och övriga intressenter studera och utveckla de funktioner och synergier som ska ge liv åt torget.

– Vi vet att det finns mycket skaparkraft hos Lundaborna och nu vill vi skapa platser för att göra och tänka nytt tillsammans. Det nya är att möjliggöra ett brett utbud av olika mötesplatser som normalt sett inte finns i ett bostadshus. Det gör att socialt kapital skapas, människor lär känna varandra och gör saker tillsammans, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshög på Lunds kommun.

Den beslutade markreservationen är det första steget mot en markanvisning och innebär att marken är reserverad åt Serneke. I den vidare processen kan ett detaljplanearbete inledas hösten 2018, en beräknad byggstart kan ske 2020–2021 vilket innebär att byggnaderna preliminärt kan stå färdiga med början 2023.