Första spårvägsgräset är på plats

27 september, 2018

I dag började vi rulla ut det första gräset som ska ligga längs med spårvägen. Gräspremiären sker i Solbjer i södra Brunnshög. Det finns mycket att berätta om gräs.

Gräset rullas ut

Vi rullar totalt ut nästan 40 000 kvm gräs i spårområdet. Under gräset läggs 40 cm växtjord. Jorden är återvunnen från spårvägsbygget och den blandas med kompostjord från Lunds kommuns kompostdepå samt en del sand.

Gräset är sått och har vuxit på Österlen. Trots den torra sommaren har gräset vuxit som det ska. Regnet som kom i augusti var tacksamt.

Efter Solbjer fortsätter utrullningen av gräs norrut. Tidsmässigt kommer vi att fortsätta utrullningen under åtminstone hela oktober och eventuellt en bit in i november, om vädret tillåter.

En långsamväxande sort

Gräset i spåret är en långsamväxande sort. Det har inga blommor och är tåligt med hänsyn till torka och användning. Gräset behöver inte klippas så ofta. Beroende på hur mycket det regnar behöver gräset klippas ungefär varannan eller var tredje vecka. Hur klippningen kommer att skötas är i nuläget inte bestämt. Lunds kommun kommer att ansvara för skötseln av gräset.

När gräset är nylagt krävs det att det vattnas, men efter etableringstiden den första sommaren ska det räcka med regnvatten.

Lagrar vatten

Att låta spåret gå i gräs innebär att gräset tar hand om regnvatten som därmed inte belastar stadens dagvattensystem. Gräset minskar också värmen i staden sommartid. En asfalterad yta ökar stadens temperatur med cirka 3-4 grader.

Även sedumtak, som till exempel spårvägens väderskydd ska ha, påverkar värmen i staden på ett positivt sätt. Tracén, det vill säga spårområdet där gräset ligger, kan lagra mycket vatten.

Flera funktioner

Fördelarna med gräs i spåret är många. Förutom att vara estetiskt tilltalande, kommer gräset i spåret att ta bort buller. Det har också en naturligt avvisande effekt för trafik som annars av misstag skulle kunna hamna i spåret. Gräset lockar inte till sig cyklister eller andra trafikanter på samma sätt som en hårdgjord yta kan göra. Dock behöver gräset mer skötsel.

Lund är första staden i Sverige där man lägger gräs längs spårvägen i den här omfattningen. Det finns på mindre sträckor i Norrköping och Göteborg och i många städer i Frankrike har man en modern spårväg med gräs längs spåret.

Gräs på andra ställen vid spårvägen

Gräs på slänter, som till exempel längs Sölvegatan vid E22, sprutsås med en annan typ av gräs. Denna sort etablerar sig, men efter en tid tar andra bättre och mer långvarande sorter över. Vissa slänter är sådda och kommer att vara gröna till våren. Gräset börjar växa vid 10 graders temperatur.

Vid MAX IV kommer vi att så cirka 2 000 kvm ängsgräs. Det är ett berikat gräs som har stort visuellt värde samt kommer att bidra till biologisk mångfald.

Text: Catarina Axelsson Lindow. Foto: Kristina Strand Larsson.