Följ med till Lunds nya klimatsmarta stadsdel

1 december, 2018
Bild för - P4S_7026.jpg

Nu blir byggnaderna i den nya stadsdelen Brunnshög allt mer synliga. När allt är klart - någon gång 2050 - kommer det att bo och arbeta 40 000 personer här. Redan i januari är det planerat att de första studenterna ska flytta in. Följ med Christian Wilke, arkitekt på Brunnshögskontoret i Lunds kommun, på vandring genom framtidens gröna och klimatsmarta stadsdel.

PEAB's hus med bostadsrätter får en spännande fasad. Huset ska även innehåla lägenheter som nästan fungerar som radhus.

Det första huset som vi stannar vid är det första huset som började byggas – PEAB’s byggnad med bostadsrätter. Här kommer det att finnas lägenheter i olika storlekar. Vissa är i två våningar och fungerar nästan som radhus. Framför dem kommer det att finnas små trädgårdar. På ena sidan av huset finns loftgångar som förbinder lägenheterna och inflyttning blir troligtvis i mars 2019.

Christian Wilke är arkitekt på Brunnshögskontoret i Lunds kommun. Här står han framför en av de skulpturer som arkitektstudenter skapade utifrån material som blivit över från Lundakarnevalen i våras.

- Långt innan husen byggdes gjordes en lekplats här. Många undrade vem som skulle leka där innan någon bodde i Brunnshög. Nu när barnen kommer är träden runt lekplatsen redan uppvuxna. Hela Brunnshög har en hög miljöklassning och en grön och miljövänlig prägel, säger Christian Wilke.

Den nedersta våningen på PEAB’s hus är klädd med sten. Stenbeklädnaden följer kommunens riktlinjer för gestaltning och skyddar dessutom huset där det är mest utsatt. Hela stadsdelen Brunnshög kommer generellt att ha många fasader av natursten. Sten är ett material som berör människor, menar Christian Wilke.

I Brunnshög skaen tredjedel av transporterna ska ske med cykel, en tredjedel med kollektivtrafik och en tredjedel med bil. Då måste det vara enkelt att ta cykeln direkt från dörren.

Precis utanför PEAB’s bostadshus finns en cykelparkering med flera cykelställ. Visionen för Brunnshög är att en tredjedel av transporterna ska ske med cykel, en tredjedel med kollektivtrafik och en tredjedel med bil. Då måste det vara enkelt att ta cykeln direkt från dörren. För de boende i detta hus ska det finnas ett underjordiskt parkeringshus en liten bit bort. 

- Nu är det här en byggarbetsplats, men under våren kommer det att bli en spännande, befolkad plats. Det är häftigt, säger Christian Wilke.

Norr om den gröna ytan där Christian står ska det byggas åtta klimatradhus i kvarteret Solbjer.

Vid Gryningsparken - norrut från PEAB’s hus räknat - ska det byggas åtta energismarta radhus i kvarteret Solbjer. Detaljplanen är färdig och byggstart blir det nästa år. Radhusen byggs av Solbjer Bostad AB och husen får varierande tegelnyanser, solceller och egen laddstolpe.

I den här gropen har bygget till Motel L just startat. Hotellet ska ha 14 våningar, 251 hotellrum, kafé, restaurang och en lobby som är öppen för allmänheten.  

Mitt emot Ericsson och Sony har Magnolia hotell precis rivstartat sitt bygge. En stor grop breder ut sig innanför vägen och armeringsjärn till väggarna börjar sticka upp ur marken. Motel L ska ha 14 våningar, 251 hotellrum, kafé och restaurang och en lobby som är öppen för allmänheten. Högst upp i huset - ungefär 127 meter över havet - ska det finnas en sky bar.
- Närheten till Mobile Heights, Sony och Ericsson ger hotellet ett bra läge och att ha ett hotell här gör gatan till något helt nytt. Byggnaden får en lägre och en högre del. Sedan ska hotellet byggas ihop med parkeringshuset, säger Christian.

Deromes klimatsmarta radhus blir 143 kvm stora och får en egen trädgård. De nya radhusen ligger strax framför det populära bostadsområdet Djingis Kahn.

Christia visar Deromes radhus som följs av LKF's stora byggnad med hyresätter.

Längre ner i södra Brunnshög, ungefär vid korsningen Sölvegatan – Uardavägen, bygger Derome fem radhus i kvarteret Soltäppan. Ytterligare fyra radhus ska ligga uppe vid PEAB’s bostadsrätter. Deromes klimatsmarta radhus blir 143 kvm stora vardera, får en egen trädgård och är genomgående byggda i miljöriktiga material som trä med tegel- och putsfasad. Bakom radhusen ligger det småskaliga och populära bostadsområdet Djingis Kahn med sina gröna innergårdar.

LKF's hus blir uppdelat i fem trapphus med totalt 118 hyresrätter. I husets bottenvåning ska det ligga en förskola. 

Vi följer spårvägssträckningen mot centrala Brunnshög och går då förbi stadsdelens hittills största byggnad. Det är LKF som bygger hyresrätter i blandade storlekar. I husets bottenvåning ska det ligga en förskola. Byggnaden blir uppdelad i fem trapphus med totalt 118 hyresrätter. I kvarteret planeras också för en förskola med gemensam innergård som även kan användas av hyresgästerna. 

- I Brunnshög kommer det att finnas olika bostadsformer. Hyreslägenheter blandas med studentboende, bostadsrätter och eget ägande i form av radhus. Det känns väldigt bra att det finns ett sådant brett utbud från början. Nu när gräset har rullats ut i spårvägen ser den ut som ett långt grönt stråk genom området. Spårvägen bidrar till områdets grönska och för rekreation och fritid kommer det tidigt att skapas två nya parker, Nobelparken och Kunskapsparken, säger Christian.

I dag en grusplan - i framtiden ett gemensamt torg.

Vi fortsätter vår vandring genom Brunnshög där Christian visar en öde markyta som kommer att förvandlas till ett gemensamt torg.

Studenternas hus blir granne med spårvägen där gräset just nu håller på att rullas ut. Gräset har växt till sig på Österlen och får växa i återvunnen åkerjord som blandas med grönkompost från Lunds koloniträdgårdar.

Vid den blivande spårvagnshållplatsen Brunnshögstorget bygger Svenska studenthus sitt hus för just studenter. De blir de första att flytta in. I januari går det första flyttlasset och då får kvarteret Solfångaren – som byggdes omkring 2005 - nya grannar
- Studenthuset får en vacker fasad där blandade tegelsorter bryter upp ytan i en mosaik. Det är spännande att se hur husen blir allt mer klara. Jag har jobbat i Brunnshögsprojektet i fem år och nu är det inte bara ett projekt. Det är en plats för liv. Grönska behöver lite tid på sig att sätta sig och växa. Uppväxta träd och buskar bidrar till att ett område känns mer färdigt. Därför planterar man i dag träd innan husen byggs i de fall det är möjligt, säger Christian.

Bygge pågår i framtidens gröna stadsdel.

Alla hus har inte börjat byggas än. Nästa projekt som startar kan antingen bli fortsättningen på Deromes radhus eller Xplorion, LKF’s hus som ska innehålla 54 hyresrätter och deras eget huvudkontor. Xplorion har inriktning på hållbarhet och miljö. El produceras till exempel lokalt genom solceller på de sedumklädda taken. ICA ska bygga en stor butik med miljöinriktning. I byggnaden ska det även finnas lägenheter. I södra Brunnshög planerar Slättö Projektutveckling för Futura som ska rymma 51 bostadsrättslägenheter med takterasser, balkonger och uteplatser. Andra projekt är på gång i olika skeden. 

Brunnshög kommer att bli en varierad och spännande stadsdel.

- Tillsammans bildar de olika husen en symfoni av olika material, färger och uttryck. Staden har ansvar för områdena mellan husen som gator, parker och platser. Det ska bli häftigt när gaturummet blir slutet och stadsdelen mer får prägeln av en stad, säger Christian.

Gatstenen lagras i väntan på att sättas i området. Mycket av stenen i granit är återvunnen från andra projekt i staden. Gatorna i Brunnshög inspireras av en del av området som heter Solbjer.

 Här förvaras räler i väntan på att monteras i spårvägen. Varje räl har ett ID och ett exakt mått anpassat efter den plats där den ska monteras. 

Här kan du läsa mer om de olika projekten i Brunnshög. 

Text/foto: Kristina Strand Larsson.