Följ med Anna till spårvägsbygget i Brunnshög

17 december, 2018

Spårvägens hållplatser ska bli tillgängliga för alla. Just nu pågår bygget av hållplatserna längs spåret i den nya stadsdelen Brunnshög.

Anna Karlsson är trafikmiljöingenjör på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Hon har arbetat med gestaltningen av spårvägens hållplatser.

Anna Karlsson är trafikmiljöingenjör på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun och hon visar oss hur hållplatserna ska fungera. Runt omkring växer allt fler byggnader upp och spåret löper som ett grönt streck med gräs genom området.

Se spårvägens film på Youtube.