Ett steg till mot ny spårväg i Lund

21 maj, 2018

Idag fattade kollektivtrafiknämnden beslut om att föreslå Regionstyrelsen att tilldela medel till spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund. Ett beslut som innebär bland annat sänkta driftkostnader jämfört med grundkalkylen. Beslutet går nu vidare till Regionstyrelsen.

Beslutet omfattar att Regionstyrelsen tilldelar 297 miljoner ur investeringsbudgeten för de sju fordonen inklusive projektkostnader och hänsyn till valutaförändringar som ska användas i Spårvagnstrafiken i Lund, fördelat över åren 2018-2022.

- Det är positivt att vi med en reviderad kalkyl faktiskt kan sänka driftskostnaden jämfört med grundkalkylen och nu kan gå vidare med att slutföra upphandlingen av nya fordon efter beslut i Regionstyrelsen, säger Jan-Åke Bergmark, affärsstrateg, Skånetrafiken.

Samtidigt konstaterar Regionfastigheter att det inte inkommit några anbud på byggnation av spårvagnsdepå och att Regionfastigheter därför gör ett omtag i upphandlingen.

- Vi analyserar nu konsekvenserna men det är för tidigt att säga vilka effekterna blir, säger Tony Carlin, divisionschef, Regionfastigheter.

Spårväg Lund planeras och genomförs i ett nära samarbete med Lunds kommun och Region Skåne för att utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik i Lund.

- Vi ser fram emot att starta spårvagnstrafiken så snart vi har anläggning, fordon och depå på plats, säger Jan-Åke Bergmark, Skånetrafiken.

 

För mer information, kontakta

Jan-Åke Bergmark, affärsstrateg, Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03

Tony Carlin, divisionschef Division Projekt, Regionfastigheter, 0768 - 890182

Läs mer i pressmeddelande från Skånetrafiken