Ett aktivt stadsliv kring Medicon Village på Scheelevägen

16 mars, 2018

Området kring Scheelevägen och forskarparken i Lund kommer att få en ny stadsmässig funktion. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen om samråd för förslaget till ny detaljplan för en del av fastigheten Dirigenten 1, som ägs av Medicon Village. Planförslaget innebär att delar av det tidigare slutna området kan öppnas upp och skapa förutsättningar för ett aktivt stadsliv.

Huvudidén med förslaget är att möjliggöra nya funktioner i form av bostäder, kontor, forskning samt centrumverksamheter. En ny huvudentré skapas för Medicon Village och Forskarparken övergår i ett torg som kommer att ramas in av Medicon Village nya kontorshus, restaurang, café och bostäderna vid Sparta. Totalt möjliggörs ca 220 nya lägenheter och cirka 30 000 nya kvadratmeter kontor och hotell.

– Medicon Village fortsätter växa kraftigt i Lund, den nya planen möjliggör en fortsatt expansion för den medicinska forskningen och företagandet och ger samtidigt nya bostäder mot Tunavägen och ett stort hotell i attraktivt läge. Vi är inte förvånade men samtidigt mycket glada över den snabba utvecklingen inom Medicon Village området, säger Björn Abelson (S), Byggnadsnämndens ordförande.

Fastigheten Dirigenten 1 ägs av Medicon Village som är en Science park för forskning, innovation och företagande inom Life science, medicin, biomedicin, medicinteknik med mera. För att skapa en tydlig entré till Medicon Village behöver det finnas en plats dit besökare naturligt färdas och uppehåller sig. För att öka öppenheten i området föreslås forskarparken leda fram till en entréplats där nya byggnader ramar in stadslivet. Parken kommer rustas upp och omvandlas till en spännande och levande parkmiljö för boende och verksamma i området.

 – Medicon Village expanderar och fortsätter att förbereda för framtiden. Detaljplanen innebär förtätning, mer liv och rörelse. Vårt område blir också mer tillgängligt tack vare torgbildningen som skapas i samband med byggandet av vårt nya kontorshus, säger Erik Jagesten, fastighetsansvarig på Medicon Village.

Källa och mer information: pressmeddelande Lunds kommun.