Staden som sträcker sig bakåt och framåt i tiden

5 februari, 2018
Bild för - P4S_2001.jpg

Att cykla från Lunds medeltida centrum upp till den framväxande stadsdelen Brunnhög är som att resa genom tiden.

En medeltida stad som Lund har gammalt gatunät i centrum och arkitektur från olika tidsepoker. Kontraster skapar spänning och en levande stad. Lund kommer inom de närmaste 20 åren att växa från drygt 121 000 invånare till cirka 160 000. Staden ska byggas ut inom cykelkavstånd och goda lägen för kollektivtrafik prioriteras. Detta innebär förtätning och att staden växer på etthållbart och miljövänlig sätt.

Tillgänglighet är ett begrepp som präglar strategier för hela regionen. Det handlar om att ha tillgång till många olika funktioner inom rimlig restid, kostnad och bekvämlighet. Kollektivtrafik ska binda samman arbetsplatser, bostadsområden, service och fritid med kultur, rekreation och natur. I Lund planerar vi staden med människan i fokus. Du ska lätt kunna gå, cykla och resa kollektivt. Fler ska välja att ställa bilen och fler ska kunna ta del utifrån sina förutsättningar.

Genom att låta stadsutvecklingen ha spårvägen som ryggrad skapas goda förutsättningar för ett kollektivt resande. 

 

Att anlägga spårburen trafik visar också på långsiktighet. Arbetet med transporter är en naturlig del av stadsplaneringen: transporter är stadens skelett och nerv.

Den stora utmaningen i stads- och samhällsplaneringen ligger i att förverkliga målen om nollutsläpp samtidigt som Lund växer. Det måste vara lätt att göra hållbara val i vardagen. Arbetsplatser och vardaglig service behöver finnas nära hållplatser. 

 

Spårvägen blir en drivkraft för bebyggelse längs linjen och kopplar samman internationella, nationella, regionala och kommunala målpunkter. Kollektivtrafiken kompletteras med goda möjligheter att cykla och gå. Längs med hela spårvägen blir det cykel- och gångstråk.

 

Foto: Kristina Strand Larsson.