Den första likriktaren är monterad

5 oktober, 2018

Igår monterades den första likriktaren till spårvägen. Den är placerad i närheten av forskningsanläggningen MAX IV.

En likriktare är en station som används för att förse spårvägen med ström. Normalt använder vi växelström i samhället och i våra boststäder och kontor. För att reducera riskerna med att ha en öppen kontaktledning i stadsmiljö, använder vi istället likström som är betydligt bättre sett ur ett elsäkerhetsmässigt perspektiv. I en likriktarstation kommer det in växelström som via en transformator görs om till likström. En kontaktledning förser sedan spårvagnarna med el, säger Bertil Dahlgren, byggledare för Lunds kommun.

Ytterligare fyra likriktare ska monteras under hösten. Vi återkommer med information om det.

Bilden nedan är en exempelbild på en likriktare. Så här ser de likriktarstationer ut som ska förse spårvägen med ström.