De förslås leda Lunds klimatpolitiska råd

12 juni, 2018

Lunds kommun är först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Nu föreslås flera experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU.

Tidigare i vår beslutade kommunstyrelsen att införa ett oberoende lokalt klimatpolitiskt råd. Nu föreslås rådet att ledas av professor Lena Neij som ordförande, med Roger Hildingsson som vice ordförande och ytterligare sex ledamöter.

Inspirationen till rådet kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och är det första i sitt slag bland svenska kommuner. Kommunstyrelsen i Lund utser ledamöterna i rådet.

- Rådets uppdrag är att utvärdera kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål, säger professor Lena Neij.

- Klimatförändringarna är en av våra största samhällsutmaningar. Vi vill ta vara på den kunskap som finns på universiteten för att utveckla klimatinnovationer som samtidigt ökar livskvaliteten i Lund. Vi vill också att rådet ska bidra till ökad diskussion bland lundaborna om klimatfrågor, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd, Lunds kommun.

Ledamöterna som föreslås leda det klimatpolitiska rådet i Lunds kommun:

Ordförande professor Lena Neij. Lena Neij är föreståndare för Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrmedel och strategier för ett mer hållbart energisystemoch en hållbar stadsutveckling.

Vice ordförande Roger Hildingsson. Roger Hildingsson är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen.

Markku Rummukainen, professor, Centrum för miljö och klimatforskning, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Markku Rummukainen sitter i det nationella klimatpolitiska rådet.

Linda Tufvesson, prefekt, Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Catharina Sternudd, prefekt, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, Lunds universitet.

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Lena Hiselius, universitetslektor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet.

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för Miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Läs mr i pressmeddelande från Lunds kommun.