De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2018

7 juni, 2018

Ungt, brett miljöengagemang, skötsel av konstgräs och långsiktigt metodiskt arbete. Det är vad som belönas när Lunds miljöpris och miljöbragd 2018 delas ut.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade på sitt sammanträde tisdagen den 5 juni 2018 att årets miljöpris ska tilldelas Luca Berardi, elev på ISKL (International School of Lund Katedralskolan).

Utskottet beslutade också att årets miljöbragd ska delas mellan Idrottsservice på kultur- och fritidsförvaltningen och miljöombudet Eva Hallqvist, socialpsykiatrin på socialförvaltningen.

Luca Berardi är elev på SKL (International School of Lund Katedralskolan). Han har sedan länge ett mycket stort intresse för olika miljö och hållbarhetsfrågor. Bland annat engagerade han hela sin skola till en klimatvandring i samband med Earth Hour följt av en helkväll på Stenkrossen med föredrag och musik kring hållbarhetsfrågor. Luca är också engagerad WWFs nu pågående kampanj We Love Cities där Lund är en av deltagarna.

- Det är glädjande att vi på detta sätt kan uppmärksamma en ung människa som verkligen brinner för miljön och som redan länge trots sina unga år aktivt har arbetat med miljöfrågor på bred front, säger Ulf Nymark. ordförande i utskottet, (MP). Luca är en entusiastisk inspirationskälla både för barn, ungdomar och vuxna.

Årets miljöbragd
Årets miljöbragd delas mellan två olika nominerade varav en är ett helt arbetslag.

- Idrottservice på kultur- och fritidsförvaltningen har aktivt tagit i tu med problemställningar kring olika miljöfrågor som exempelvis konstgräsplaner och övergången till fossilfria drivmedel i maskinparken, säger Ulf Nymark (MP). De konstgräsplaner som redan finns måste skötas på ett sådant sätt att de gör så liten skada som möjligt och det arbetar Idrottservice aktivt med.

- Som miljöombud på socialförvaltningen har Eva Hallqvist länge kämpat med att öka miljöförståelsen och inspirerat till hållbarhet och återbruk inom sin verksamhet, fortsätter Ulf Nymark.

Miljöpristagen får 25 000 kronor samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Miljöbragdsmottagarna får diplom och vardera 5 000 kronor, som ska användas på arbetsplatsen.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.