Dagvattenmagasin ska ta hand om stora vattenmassor

24 oktober, 2018

Med start i vecka 44 kommer vi att utföra ett schaktarbete för att bygga ett underjordiskt dagvattenmagasin strax söder om Sölvegatan.

På morgonen den 30 oktober stängs gång- och cykelvägen längs bostadsområdet Spexaren ut mot Sölvegatan. Istället kan du cykla Sångarevägen och sedan korsa Sölvegatan direkt in på den nya gång- och cykelvägen öster om bron till E22. Det blir endast några meter längre väg. Vi skyltar på plats. 

Dagvattenmagasinet består av två plaströr som är 1,6 meter i diameter och cirka 50 meter långa. Detta magasin behövs för att utjämna belastningen på dagvattensystemet vid stora regnmängder. Ovanpå dagvattenmagasinet blir det en cykelparkering. Lösningen med ett rörvattenmagasin gör att vi kan använda självfallsledningar och inte behöver utnyttja en pumpstation, som drivs med el.

Schakten utförs med grävmaskin och schaktmassorna lastas sedan på lastbil och körs bort från arbetsplatsen. Arbetstiderna är mellan kl 07:00 och 18:00 och hela insatsen tar minst fyra veckor.