Cykel- och gångväg flyttar till S:t Laurentiigatans södra sida

5 februari, 2018
Bild för - bild_Sankt_Laurentiigatan_februari_2018.jpg

Den 8 februari börjar vi med urgrävning och schaktning inför spårbyggnaden på den norra sidan av S:t Laurentiigatan, alltså den andra sidan mot vad vi arbetade på tidigare. Det betyder att gång- och cykelvägen flyttas till den södra sidan.

Vi börjar vid Clemenstorget och arbetar upp mot Allhelgonakyrkan med att göra överbyggnad till spåren. Överbyggnad är den stabila yta där spåret läggs. En överbyggnad består bland annat av grus i olika storlekar.

I maj börjar vi montera spår. Arbetet med överbyggnad och spår pågår hela våren. Omläggningen av vatten- och avloppsledningar samt fjärrvärme är nu klart i S:t Laurentiigatan.

Kulturens arkeologer ska – som vid tidigare grävningar i S:t Laurentiigatan – göra schaktövervakningar och undersöka kulturlagren.

 

I handen ligger en krukskärva - ett fint fynd från en tidigare schaktövervakning i S:t Laurentiigatan.

Du som bor eller har verksamhet på S:t Laurentii- gatan kör in och ut via Clemenstorget/Karl XI gata.

 

SÅ PÅVERKAS TRAFIKEN
Allhelgona Kyrkogata, mellan Bredgatan och Allhelgonakyrkans nya infart, skyltas också som bussgata och det är inte längre tillåtet att parkera på gatumark här. Det påverkar ett tiotal parkeringsplatser.

För Allhelgona Kyrkogata, mellan kyrkans nya infart och Norra Vallgatan, gäller endast behörig trafik. Boende och besökare kan angöra sina målpunkter som tidigare.

Allmän trafik hänvisas till Bredgatan - Norra Vall- gatan - Allhelgona kyrkogata. Den 15 januari stängdes korsningen vid Allhelgonakyrkan igen för vidare läggning av ledningar.

Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatserna är möjlig, även om i något begränsad omfattning. Gång- och cykelvägen kommer att samsas med behörig trafik på den södra delen av S:t Laurentiigatan. Vändplatser skapas före och efter schakten.

Spårvägsbygget har nu pågått sedan i mars 2017. Vi har stängt av för trafiken, grävt upp gatorna, slamrat, hamrat betong, packat jord och stört dig i din vardag. Det lär vi dessvärre fortsätta med i ett bra tag till.

Stort tack för ditt tålamod! Vi lovar att det kommer att bli fint när det är färdigt.

Foto: Kristina Strand Larsson