Bygglov för spårvagnsdepån godkänt

22 januari, 2018

Bygglovet för spårvagnsdepån är nu godkänt.

Så kan det se ut när depån står färdigbyggd på Brunnshög. Vision: Tengbom.

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån eller ha sin arbetsplats här.

Depån kommer att ligga längst ut på spårvägslinjen, i närheten av ESS. Den kommer att ha viktiga funktioner för att kunna uppfylla en god teknisk standard för vagnarna. Vid högtrafik ska fem vagnar köra sträckan Lund C – ESS. Växer efterfrågan på trafiken så behöver vagnar förlängas och depån byggas ut. Planritningen ger möjlighet till det. 

Det är Skånetrafiken som ansvarar för och äger depån. Härnäst kommer förfrågningsunderlaget för att bygga depån att skickas ut. Depån väntas stå färdig våren 2020.