Bron till E22 görs redo för flytt

27 mars, 2018
Bild för - P4S_5368.jpg

Bredvid E22 vid Sölvegatan står nu en nästan färdig bro och väntar på att flyttas. Den 5 april börjar arbetet med rivningen av den gamla bron. Den 8-9 april ska den nya bron skjutas på plats.

- I förra veckan isolerade vi betongytan uppe på bron, först med en rödfärgad primer och därefter med en isoleringsmatta. Detta gör vi för att vatten och salter inte ska rinna ner i betongen. På isoleringen läggs sedan asfalt, säger Calle Geraldsson, som är blockchef på bron.

Betongen isoleras med en primer.

I brons väggar har tolv gula balkar lagts in. Under balkarna sitter domkrafter som ska lyfta och skjuta på bron så att den flyttar sig framåt. Ett dygn kommer det att ta för bron att komma på plats.

I brons sidor har gula balkar satts in. Balkarna användas när bron ska lyftas.

I området mellan den nya bron och den gamla grävs marken ur och plattas till. När marken är plan läggs så kallat 0-90-grus. Gruset bildar en stabil bädd där sedan en prefabricerad gjuten betongplatta ska placeras. För att fördela tyngden av den 5 000 ton tunga bron jämt läggs stålbalkar på betongplattan. Här ska bron sedan skjutas fram.

Marken där bron ska skjutas fram förbereds med grus i storlek 0-90.

- Domkrafterna trycker fram bron en meter i taget. När bron flyttats fram dras domkraften ihop så att den kan få nytt fäste mot klackarna i lanseringsbalken för att sedan återigen skjuta fram bron. Varje enskild framflyttning tar 4,5 minuter. Totalt ska bron flyttas 60 meter, säger Calle Geraldsson.

Domkrafter används för att flytta fram bron en meter i taget.

När bron flyttats fram dras domkraften ihop så att den kan få nytt fäste mot klackarna i lanseringsbalken för att sedan återigen skjuta fram bron.

På brons ytterväggar är siffror sprayade i rosa färg. Siffrorna visar de olika skikten för återfyllnad runt bron när den är flyttad på plats. Varje skikt packas innan nästa fylls på. Detta är för att det inte ska bli några sättningar. Vid brons sidor ska stödmurar sättas upp för att hålla slänterna mot E22 på plats. Totalt sju stycken stödmurar ska användas och den tyngsta väger cirka 25 ton. Stödmurarna ses som små i sammanhanget. De kan flyttas med en mobilkran.

Siffror sprayade i rosa färg visar de olika skikten för återfyllnad runt bron när den är flyttad på plats. 

Invändigt är bron 28 meter bred. Under valvet kommer sedan ett dubbelspår för spårvagnen, filer för biltrafik på var sida samt dubbla gång- och cykelbanor få plats. Den 19 april ska allt vara klart. Då öppnar E22 igen.

Invändigt är den nya bron 28 meter bred.

Här kan du läsa om hur broflytten går till steg för steg. 

Text/foto: Kristina Strand Larsson.