Bommar underlättar trafikflödet vid Dalbyvägen/Sandbyvägen

6 april, 2018

För att underlätta trafikflödet i cirkulationsplatsen vid Dalbyvägen/Sandbyvägen används bommar.

Bommarna kommer att finnas på plats under tiden E22 är avstängd och kommer att användas vid behov, för att underlätta trafikflödet. De tider då trafiken flyter på naturligt är bommarna inte i bruk.