Asfaltering av körbanan på den södra sidan av S:t Laurentiigatan

27 november, 2018

Den 4 december ska vi asfaltera körbanan på den södra sidan av S:t Laurentiigatan. Hela körbanan från Clemenstorget till korsningen mot Bredgatan ska asfalteras. I spårområdet blir det gatsten.

Arbetet kommer att pågå från kl 06:00 till cirka 18:00. Eventuellt kan det avslutas något senare.

Under den här dagen blir det mycket begränsad framkomlighet på S:t Laurentiigatan. En stor asfaltläggarmaskin med tillhörande lastbilar med asfaltmassa kommer att röra sig längs gatan, vilket innebär att du under dagen ibland får köra in och ut till din fastighet från Bredgatan och ibland från Clemenstorget. Arbetsområdet kommer att förflytta sig och det kan bli upp till 30 minuters väntetid när du ska fram. Har du möjlighet, undvik gärna att ta bilen denna dag.

Onsdagen 5 december kan vägen åter tas i bruk och vi slipper då köra på grusunderlag. Från och med denna dag kör du in och ut från Clemenstorget om du ska till S:t Laurentiigatan till och med vårdcentralen. Till Skånegårdar och Stiftelsen Studentskegården kör du in och ut från Bredgatan.