Asfaltering av gång- och cykelvägen under E22 är på gång

4 september, 2018

Nu har vi börjat asfaltera den nya sträckningen till cykelvägen längs Ideon mot Scheelevägen. Vi har även lagt plattor till gångvägen som ligger precis bredvid.

Så här ser gång- och cykelvägen ut med vy mot bron till E22.

Asfalteringen kommer i första läget att fortsätta mot Sångarevägen. Vi lägger nu även plattor till gångvägen under bron till E22.

Den 24 september börjar vi asfaltera i anslutningen upp mot Qlik. Vi ska också montera belysning och lägga kablar i marken. Då behöver vi tillfälligt stänga av en bit av dagens gång- och cykelväg och som får en omledning på cirka 500 meter. Vi skyltar på plats.

Gång- och cykelvägen är just nu asfalterad fram till korsningen till Scheelevägen.

Den 2 oktober ska den nya gång- och cykelvägen vara klar.

Foto: Kristina Strand Larsson.