Varför stängs Bredgatan av för biltrafik?

17 oktober, 2017
Bild för - P4S_7508_1.jpg

Spårvägsbygget, precis som andra byggarbeten i Lund, orsakar besvär fär både de boende, verksamheter och för trafiken. Trots omfattande ingrepp i gator och torg försöker vi ändå minimera störningar i den mån det går.

Den 24 oktober startar en vidare etapp av spårvägen på Bredgatan vid Allhelgonakyrkan. Ledningar för fjärrvärme, dag,- spill- och dricksvatten behöver flyttas och byggas om och eftersom ledningarna finns under körbanan måste Bredgatan stängas av för allmän biltrafik under byggtiden.

Henrik Andersson, Skanskas produktionschef för Spårväg Lund C-ESS, svarar på frågor om spårvägsbygget på Bredgatan.

Varför gräver vi så djupt?

Djupet beror på att vissa ledningar är så kallade självfallsledningar. I dem ska vattnet helt enkelt rinna åt ett visst håll och det kräver rätt lutning.

Varför byter vi ledningarna?

När vi ändå behöver flytta ledningarna för att de inte ska ligga under spårvägen, passar vi på att byta dem till nya och med bättre kvalitet. I den här gatan finns det dagvattensystem, ledningar för spillvatten (avloppsvatten) och ledningar för dricksvatten. Ju nyare ledningar – desto säkrare är de. Vattenledningar behöver bytas efter cirka 50 till 100 år. Nu får dricksvattnet plastledningar istället för gjutjärnsledningar vilket är mycket säkrare. I Sverige tar vi för givet att vi ska ha rent vatten i kranen, att det ska gå att spola på toaletten och att det inte ska bli översvämningar när regnar. Bakom detta ligger ett stort arbete och mycket planering.

Hur gör vi för att de boende runt omkring ska ha fjärrvärme under hela byggtiden?

För att tillgodose husens värmedistribution gör vi arbetena i en viss ordning. Norr om S:t Laurentiigatan ska vi byta en fjärrvärmeledning. Då måste vi först se till att husen får värme via den nya fjärrvärmeledningen innan vi kan riva den gamla.

Finns det ingen annan metod som skulle göra att arbetet går fortare?

Vi har tittat på att använda en så kallad spont som stödkonstruktion. Det är en metod som används för att stötta upp schaktet. Men spontning orsakar störningar genom vibrationer och gör det svårare att passera, eftersom spontmaskinen tar stor plats i anspråk. När det gäller grävarbeten och djupa schakter gäller det att vara enormt noga med säkerheten både för anläggningsarbetarna och allmänheten. Det sättet vi arbetar nu är säkert samtidigt som det fortfarande är möjligt för gående, cyklister och busstrafik att passera. Vi förstår att ledningsarbetet orsakar störningar för Lundaborna och vi gör allt för att begränsa byggtiden och bli klara så snart vi kan.

Hur samarbetar vi med arkeologerna?

På Bredgatan och på S:t Laurentiigatan gör arkeologerna så kallade schaktövervakningar. Det innebär att de finns med under grävningsarbetet och övervakar och undersöker marken samtidigt som vi gräver. Detta sparar tid och samarbetet fungerar mycket bra.

Här kan du läsa mer om hur trafiken påverkas.