Vandring längs spårvägen Brunnshög - Science Village/ESS

5 september, 2017
Bild för - P4S_5632.jpg

När du följer den blivande spårvägen genom Brunnshög upp mot ändhållplatsen Science Village/ESS ser bygget annorlunda ut än det i centrum. Här behöver inte alltid vatten- och fjärrvärmeledningarna läggas om, som längs resten av spårvägen ner mot Lunds centralstation. Antingen är allt redan klart inför framtida byggnation, eller så läggs helt nya ledningar.

I södra Brunnshög ska de första husen börja byggas i höst. Innan husen är inflyttningsklara kommer spårvägen och hållplatsen Solbjer att finnas på plats. När människor flyttar in i de nya stadsdelarna finns det redan goda möjligheter till att resa kollektivt.

Detta är ingen tillfällighet: för Brunnshög har Lunds kommun höga ambitioner när det gäller transportsystemet – två tredjedelar av alla resor ska ske till fots, på cykel eller kollektivt, och bara en tredjedel får göras med bil.

Det är kanske inte alltid helt lätt att föreställa sig hur en ny stadsdel kommer att se ut när man mest ser grus, grävmaskiner och betongfundament till spårvägens ledningar. Fundamenten som ska bära spårvägens kontakttrådar är nu utsatta längs vägen. De placeras ut med 25 meters mellanrum och totalt ska det bli 240 fundament.

Rören som sticker upp ur marken är till för att vattnet som hamnar på rälsen ska rinna åt sidan så att det inte skapas is under vintern. Första rälsen kommer att läggas på plats i Södra Brunnshög i höst, innan husbyggen startar.

Den första hållplatsen efter bron till E22 ska heta Höjdpunkten. Därefter kommer Solbjers hållplats där det redan i dag finns en busshållplats för bland annat vidare färd mot Dalby och Södra Sandby.

Nära Solbjer ska hållplatsen för Brunnhögs centrum ligga. Här kommer många människor att bo och spårvägshållplatserna behöver vara täta. Hållplats Max IV följer sedan, därefter ändhållplatsen Science Village/ESS. Vid ändhållplatsen slutar dubbelspåret, därefter är det enkelspår ut till spårvagnsdepån.

Brunnshögs centrum är den högsta punkten längs spårvägen. Just nu pågår arbete med nya ledningar för vatten, fjärrvärme och fjärrkyla. För att ta hand om regnvatten finns öppna diken som är byggda i trappor. Diken kan på det viset fungera som ett slags slussar och användas som magasin för vattnet. När det finns detaljplaner för detta område kommer vattnet inte längre att ligga öppet som nu.

Ute vid ändhållplatsen Science Village/ESS ligger landsbygden nära. Det enda som hörs är trafikljudet från Odarslövsvägen. Vägen är kvar när spårvägen är färdig, men spårvagnarna kommer inte att störa de boende. En modern spårvagn är mycket tyst.

Som ytmaterial i spårvägens tracé i Brunnshög används – förutom på hållplatserna – gräs. Gräs tar hand om regnvatten och dämpar dessutom buller.