Upphandling av generalkonsult för spårvagnsdepån klar

11 januari, 2017

Nu står det klart att uppdraget som generalkonsult tilldelades WSP. Ett avtal tecknades den 9 januari som innebär att WSP ska detaljprojektera hela bygget av spårvagnsdepån till färdiga bygghandlingar.

-Det var stort intresse för uppdraget och många kvalificerande anbud, så konkurrensen var stor. Men tilldelningsbeslutet blev inte överklagat. Vi ser fram emot att få påbörja arbetet tillsammans med WSP inom kort, säger Mikael Thylander på Region Skåne som är delprojektledare för depåbygget.

Arbetet startar direkt och uppdraget beräknas ta ungefär ett år. Det är ännu inte klart vem som ska bygga spårvagnsdepån utifrån de handlingar som WSP ska ta fram, en entreprenör för själva bygget kommer att upphandlas längre fram.

Konsultbolaget WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom hus, industri, transport, infrastruktur samt miljö och energi. Företaget finns i 35 länder och i Sverige finns omkring 2 400 medarbetare.

Spårvagsdepån kommer att byggas på Brunnshög i Lund, nära ESS som är en ändstationerna. Anläggningen kommer att inrymma såväl trafikledning som lokaler för underhåll och reparation av spårvagnarna.

Mer läsning:
Pressmeddelande: WSP generalkonsult vid projektering av Lunds spårvagnsdepå