Sverigeförhandlingen medfinansierar spårvägen i Lund

12 januari, 2017

Sverigeförhandlingen medfinansierar spårvägen med 74,5 mkr. Detta enligt ett avtal med staten som godkändes av kommunstyrelsen den 11 januari. Slutligt beslut inom kommunen fattas av kommunfullmäktige senare i januari. Sedan behöver beslutet även godkännas av regionen och regeringen.

Kommunstyrelsens beslut innebär att spårvägsbygget i Lund nu medfinansieras till hälften av statliga medel.

Sedan tidigare medfinansierar staten spårvägsbygget i Lund med 40 % via de så kallade stadsmiljöavtalen. Tillsammans med de 74,5 miljonerna från sverigeförhandlingen har projektet nu 50 % extern medfinansiering.

Tjänsteskrivelsen nedan förklarar mer om vad avtalet innehåller:
Sverigeförhandlingen - Ramavtal och objektsval för ökad tillgänglighet och bostadsbyggande i storstäderna (pdf)

Mer läsning:
Sydsvenskan (2017-01-12): Lund får mer spårvägspengar - även utan höghastighetsjärnväg