Spårvägen i Lund medfinansieras av gröna obligationer

22 maj, 2017

Lunds kommun förstärker nu sitt hållbarhetsarbete med att emittera sin första gröna obligation. Infrastrukturen för spårvägen, LKF:s energieffektiva bostäder och solcellsanläggningar är några av de projekt som bland annat kommer att finansieras av denna gröna obligation.

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt, det vill säga att det lånade kapitalet viks åt finansiering av utvalda projekt. Lunds kommun väljer nu att ge ut (emittera) gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling.

Vilka projekt som kan ingå styrs av ett ramverk som Lunds kommun har satt upp. Projekten ska ha inriktning på förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter, utbyte av fossila råvaror, energieffektiva lokaler och bostäder, avfallshantering, vatten- och avloppsvattenhantering, klimatanpassningsåtgärder samt övriga miljöåtgärder. Ramverket har granskats och godkänts av det oberoende norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO som ger Lunds kommun det högsta betyget – mörkgrönt.

- Syftet med den gröna obligationen är att knyta ihop finansieringen med de gröna projekt som kommunen genomför. Samtidigt ger vi även investerare möjlighet att placera sina pengar i hållbara investeringar, säger Annette Henriksson, finansekonom i Lunds kommun.

Lunds kommuns gröna obligation gavs ut tidigare i maj i samarbete med SEB. Den är på 750 miljoner kronor och löper på 5 år. Bland de investerare som köpt obligationen finns Folksamgruppen, Danske Bank A/S, SPP Storebrand och LF Jönköping. Lunds kommun har kreditbetyget AAA från Standard Poor's med stabil utsikt.

Läs mer på Lunds kommuns webbplats: 
Gröna obligationer