Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd

8 juni, 2017

Stadsutveckling och spårvägen medför att Sölvegatan blir kortare. Efter beslut av byggnadsnämnden byter den norra delen av gatan namn till Ideontorget, Ideongatan och Telefongatan.

Så ändras gatunamnen norr om Ingvar Kamprad Design Center. Karta: Stadsbyggnadskontoret.

 

- Det är en naturlig punkt att byta namn där eftersom gatan övergår till ett nytt torg och de nya namnen gör det lättare att hitta till byggnaderna som planeras på Ideon och Brunnshög, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Stadsutvecklingen längs spårvägen innebär att vissa gator förändras och behöver byta namn. När spårvägen står färdig övergår Sölvegatan från gata till ett torg. Detta vid den planerade spårvägshållplatsen Ideon, öster om Ingvar Kamprads Design Center (IKDC).

Den 8 juni beslutade Byggnadsnämnden att torget ska heta Ideontorget. Efter torget och fram till rondellen på andra sidan motorvägen kommer gatan att byta namn till Ideongatan och den sista delen från rondellen upp till Solbjersvägen döps den om till Telefongatan.

Namnändringarna innebär att några adresser kommer att ändras. Sölvegatan 41A-D som ligger norr om gatan och Sölvegatan 30 som ligger söder om, kommer att få adresser på Ideontorget. Öster om motorvägen kommer leveransadresserna Sölvegatan 51 och 53 också att ändras. Adresserna ändras dock senare, när förändringen i gatumiljön är genomförd. 

Fakta

Sölvegatan som idag är cirka 2800 meter är en av kommunens längsta gator men så har det inte alltid varit. Gatan fick egentligen sitt namn redan 1883 i formen Sölvesgatan som sedan blev Sölvegatan 1923. Då sträckte sig gatan inte längre än cirka 200 meter. Den gick upp från Biskopsgatan till den dåvarande stadsgränsen, innan Geografen byggdes med adressen Sölvegatan 8. Efter dagens beslut kommer Sölvegatan att vara cirka 1450 meter lång.

Enligt kommunens namnwiki har Sölvegatan förändrats och varit uppe för beslut tio gånger. Första gången var i stadsfullmäktige 23 mars 1923.

Läs mer om Sölvegatans historia via denna länk: http://kartor.lund.se/wiki/lundanamn/index.php/S%C3%B6lvegatan