Region Skånes byggarbete på Baravägen påverkar trafiken vid SUS ytterligare

3 november, 2017

På måndag, den 6 november, börjar Region Skåne bygga två nya kulvertsektioner under Baravägen, i höjd med Klinikgatan.

Så läser du kartan: Röd markering visar vägar som är helt avstängda för trafik. Blå markering - påbjuden busstrafik samt öppet för gång- och cykel. Orange - behörig trafik samt gång- och cykel. Grönt - öppet för alla trafikslag. Klicka på kartan för att öppna en större version i ett nytt fönster. Karta: Lunds kommun.

 

Nya kulvertar - underjordiska tunnlar - behövs för framtidens universitetssjukhus i Lund och de behöver komma på plats innan Lunds kommun kan anläga spårvägen på Baravägen.

Byggarbetet innebär att Baravägen blir avstängd mellan Lasarettsgatan och Klinikgatan. Det gör att in- och utfartsvägarna till sjukhusområdet ändras ytterligare.

Så här kör du in på sjukhusområdet:

• Via Baravägen och in på Lasarettsgatan.
• Via Sölvegatan och in på Remissgatan, som är en nyöppnad väg in på området.
• Som reserv finns även en ny liten infart via Helgonavägen och in på Lasarettsgatan i södra delen av sjukhusområdet (en bit upp från Valvet).

Det tar drygt ett år att bygga kulvertsektionerna. Därefter tar arbetet med att bygga spårvägen vid.

Läs mer om Region Skånes arbete med framtidens sjukhus på http://vard.skane.se.