Spårvägsrälsen anländer till Lund

11 september, 2017
Bild för - P4S_7639.jpg

Den 11 september kom de första lastbilarna till Brunnshög med räls till spårvägen. Tre bilar anlände under dagen, under veckan kommer ytterligare tre.

104 skenor ska levereras, de är 18 meter långa i snitt. Skenorna är tillverkade i Österrike. Nästa steg är att rälsen ska läggas på plats, vilket sker om några veckor. Vi återkommer med tidpunkt.

Skenorna är inkapslade med gummi. Inkapslingen är till för att skydda mot så kallad vagabonderande ström. Vagabonderande ström är ett begrepp som används vid elektriska anläggningar när returströmmen eller delar av den under hela eller delar av sin vandring följer andra, oönskade, banor än de metalliska ledare som är avsedda för returkretsen. 

Exempel på vagabonderande strömmar är när returströmmen går i vattenrör eller ventilationsrör. Ett annat exempel är vid järnvägsdrift när marken används som returledare i stället för rälsen.

Inkapslingen kan även vara positiv ur buller och vibrationssynpunkt.