Omfattande förändringar i trafiken vid Universitetssjukhuset i Lund

13 september, 2017

Den 24 september påbörjas en ny byggetapp av spårvägen vid Skånes universitetssjukhus. Det påverkar infartsvägar till och från sjukhuset, förbifartstrafiken på Getingevägen samt hållplatsläget för sjukhusterminalen.


Klicka på kartan så öppnas den i större format i separat fönster. Karta: Lunds kommun.


Stor påverkan för sjukhusbesökare


Dagligen görs det ca 10 000 resor till och från sjukhusområdet i Lund. Förutom ambulanssjukvård och planerade patientbesök är en stor andel besökare bilburna personer som söker akutvård. Byggarbeten i området medför en förändrad trafiksituation vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Förändringen införs söndagen, den 24 september.

Entrégatan till sjukhuset stängs

  • Den befintliga Entrégatan stängs permanent som infart till sjukhuset. En ny gata har byggts norr om den befintliga och den är enbart öppen för blåljustrafik.

  • Förbifartstrafik på Getingevägen i höjd med sjukhusterminalen stängs på grund av spårvägsbygget; ett körfält i vardera riktningen är dock öppet för kollektivtrafiken.

  • Bilburna besökare som ska till sjukhuset hänvisas i första hand till Lasarettsgatan och Klinikgatan. Tillfälliga mindre infarter till sjukhuset öppnas också via Remissgatan (infart från Sölvegatan) samt via Helgonavägen. Lasarettsgatan blir dock huvudinfarten under byggtiden.

  • Cyklister och fotgängare kommer att kunna komma förbi de olika byggarbetsplatserna.


Hållplatsen "Universitetssjukhuset" flyttas till ett nytt tillfälligt läge


Bygget av spårvägen på Getingevägen påverkar även kollektivtrafiken. Söndagen den 24 september flyttas hållplatsen "Universitetssjukhuset" till ett nytt tillfälligt läge ca 150 meter längre upp mot korsningen med Baravägen. På det gamla läget börjar så småningom den nya hållplatsen för både spårvagn och buss att byggas.

Flytten omfattar alla busslinjer som idag stannar på hållplatsen och innebär att de ca 5000 dagliga påstigande resenärerna får en något längre gångväg till sjukhusets olika byggnader. Därför kan det vara bra att vara ute i lite mer god tid om man har en tid att passa.

För den som reser mellan Lund C och sjukhusområdet kan även linje 1, som stannar på Sölvegatan, hållplats "Fysiologen", vara ett alternativ beroende på vilken verksamhet man ska besöka. Då kommer man in på sjukhusområdet via BMC, barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger.

Den tillfälliga hållplatsen "Universitetssjukhuset" kommer att vara i bruk under hela byggtiden för spårvägen.

På grund av de många avstängningarna är det trångt i trafiken i Lund. Lunds kommun uppmanar sjukhusbesökare att i första hand välja hållbara transportalternativ – gång-, cykel- eller kollektivtrafiken.