Ny utställning om utformning av spårvägen

30 juni, 2017

Spårväg Lund C - ESS: Utformning av gaturum heter den nya utställningen på Clemenstorgets södra gångbana.

Monterad och klar! Nu finns den nya utställningen på plats på Clemenstorgets södra gångbana. Bild: Jurate Paulsson.

Spårvägsbygget startade i mars och arbetet pågår på nästintill hela sträckan. Den färdigbyggda spårvägen blir en grön och öppen korridor som förbinder Lunds centralstation och den nya växande stadsdelen, Brunnshög.

Med avstamt i "Riktlinjer för gestaltning" visar utställningen hur spårvägen kommer att utformas och integreras i Lunds stadsrum, mellan Lund C och ESS.

Utställningsinnehåll finns även som ett tryckt häfte som du kan hämta i kommunhuset Kristallens foajé under ordinarie öppetider, eller som webbpublikation via länken nedan.

Utställningshäfte. Spårväg Lund C - ESS: Utformning av gaturum (pdf)

 

Relaterad information:

Kommunhuset Kristallens öppetider
Mer om riktlinjer för spårvägsgestaltning