Nu svetsas rälen fast på spårbygget i Brunnshög

24 oktober, 2017
Bild för - P4S_2746.jpg

På Brunnshögsgatan pågår rälsmonteringen för fullt. Rälen lastas på kranbilar på Skanskas byggupplag på Odarslövsvägen och körs sedan den korta biten till Brunnshög. Där lyfts rälerna på plats och svetsas ihop.

- Spåret ska vara helsvetsat, det ska inte vara några öppna skarvar. Vi hämtar nya räler efter hand. Varje räl har ett nummer och en förutbestämd plats, berättar Peter Nettum, spårtekniker och arbetsledare.

Mattias Heino svetsar samman rälerna.

 

Mattias Heino är spårsvetsare.

 

Under cirka ett år framåt i tiden kommer Peter Nettum och hans kollegor Albin Johansson, Mattias Heino, Jacob Arvidsson och Fredrik Hultgren att arbeta med spårbygget i Lund. De är alla spårtekniker eller spårsvetsare och har lång erfarenhet av att bygga spårväg ibland annat Göteborg, Norrköping, Stockholm och Oslo. När de inte konstruerar spårväg, bygger de järnväg.

 

Albin Johansson riktar upp skarvarna inför svetsningen.


- Innan vi kan svetsa riktar vi upp skarven och lägger den i rätt höjd. För att den ska bli rak i slutändan riktas den lite utåt och uppåt innan den svetsas. Sedan slipar vi efter hand, säger Albin Johansson.

När Brunnshögsgatan är klar, fortsätter spårbygget upp mot ESS. Därefter – med start till våren 2018 – monterar spårteknikerna och spårsvetsarna räls på olika ställen i centrala Lund.

Rälerna kommer med kranbil från Odarslövsvägen.


Rälerna lastas av från kranbilen.


Spårvägsarbetet pågår samtidigt som byggnationen av de första husen i Brunnshög startar.

Rälen lastas försiktig av vid Brunnshögsgatan.

Foto: Kristina Strand Larsson.