Nu stängs S:t Laurentiigatan och Getingevägen för bygget av spårvägen

28 april, 2017

Tisdagen den 2 maj inleds vägarbeten på St Laurentiigatan och Getingevägen. Samtidigt öppnar Kung Oskars väg åter för trafik.

De förberedande byggarbeten för spårvägen är sedan tidigare igång på en delsträcka på Getingeväven samt på Sölvegatan. Den 2 maj öppnar Kung Oskars väg åter för trafik, samtidigt som ytterligare två byggetapper startar: på S:t Laurentiigatan och på Getingevägen mellan Kävlingevägen och Kung Oskars väg.  

De nya två etapperna påverkar framkomligheten - framförallt för motortrafiken. På S:t Laurentiigatan är det endast behörig, enkelriktad trafik för motorfordon som gäller. På den berörda delsträckan på Getingevägen är det helt stängt för biltrafiken.  

Vägarbetet kommer att vara en byggarbetsplats med djupa schakter och anläggningsmaskiner på liten yta. För allas säkerhet kommer arbetet att avgränsas med byggstaket och betongbarriärer.

- Vi gör först arbeten under mark och därefter ovan mark, vilket betyder att vi arbetar på de olika platserna under en längre tid, säger projektchef Pernilla von Strokirch. - Avstängningarna innebär störningar för trafiken - framförallt för bilister, och vi uppmanar att välja andra resvägar för att undvika köbildningar och irritation.

Mer detaljerad information om de olika byggetapperna hittar du under fliken "Bygginformation".