Nu flyttas åtta av Clemenstorgets träd till Brunnshög

9 mars, 2017

Spårvagnshållplatsen Lund C kommer att byggas diagonalt på Clemenstorget, i linje med S:t Laurentiigatan. Det påverkar åtta av de hundratal träd som växer på Clemenstorget. Nu ska dessa träd – sex plataner och två lindar – flyttas till Vindarnas park på Brunnshög.

Clemenstorget har genomgått ett antal ombyggnader sedan det anlades i slutet av 1800-talet; senast – i början på 90-talet, då torget bl. a. förnyades med en cykelparkering och en kompletterande trädplantering på dess östra sida. I år börjar nästa ombyggnad, där en spårvagnshållplats blir en del av Clemenstorgets framtida utformning.

Det inleds med en rotbeskärning

Bygget av hållplatsen Lund C påbörjas senare i år, men träden behöver flyttas redan nu, innan lövsprickningen. På tisdag, den 7 mars, inleds arbetet med att finbeskära rötter Inför flytten grävs ett dike runt den tre meter i diameter stora rotklumpen för att beskära rötterna med fina snitt, där det senare ska bildas nya trådrötter. Även kronorna kan behöva beskäras något för att klara transporten.

Normalt sett flyttar man inte så gamla träd, mestadels på grund av deras storlek. Att Clemenstorgets träd går att flytta beror på att de är hamlade – kronorna är pressade med hjälp av den årliga beskärningen, och rotsystemet anpassar sig till kronans dimension.
Skillnaden på en hamlad och en ohamlad platan är påtaglig och kan lätt upplevas i Lund på bara några hundra meters avstånd: den stora solitära platanen på Knut den Stores torg är ungefär lika gammal som de äldre platanerna på Clemenstorget; dess volym är dock mycket större.

Färden blir komplicerad

De aktuella platanerna och lindarna ska flyttas med en speciell maskin som kommer till Lund från Tyskland. Maskinen som ska användas är den största trädflyttningsmaskin som finns på marknaden. Tillsammans med varje träd blir ekipaget ca 40 ton tungt. I kombination med den breda lasten på 7-8 meter, som kronvolymen mäter, kommer den ca 4 km långa färden till Brunnshög att vara långsam och komplicerad.

Arbetsområdet på Clemenstorget ska spärras av, inklusive gångvägen mellan träden. Marken invid upptagningsplatsen på torget samt på Vindarnas park, där träden återplanteras, ska kläs med plåtar för att skapa ett stabilt underlag och för att undvika körskador. Groparna på torget, som träden kommer att lämna efter sig, ska fyllas med jord från Brunnshög och platsen kommer att återställas till en plan yta, tills det är dags för byggarbetet med spårvagnshållplatsen.

Flyttekipaget ska följas med vägledande fordon. Körvägen presenteras i början på v. 11. Flytten kommer att pågå under tre dagar.

En symbolisk handling

Väl i Vindarnas park blir det viktigt med extra skötsel för Clemenstorgets träd – vatten och näring. Det första året behöver de vattnas rikligt var tredje vecka. Året därpå – var fjärde. Först efter tre år kan man se om träden har klarat flytten och börjat etablera sig på nytt.

Vindarnas park är en nyanlagd klimatplantering på Brunnshög, mellan de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Parken tillhör forskarbyn Science Village Scandinavia och planteringarna av de ca 30 000 plantorna har utformats i samarbete med forskare på Sveriges Landskapsuniversitet i Alnarp samt landskapsarkitekter på Park- och naturkontoret i Lunds kommun.

Den 6 ha stora parken är tills vidare inhägnad men kommer att öppnas för allmänheten när växterna har etablerat sig. De flyttade träden från Clemenstorget kommer att planteras vid parkens entré som vetter mot Odarslövsvägen.
Flytten av Clemenstorgets träd är inte bara ett komplicerat och spektakulärt projekt, men också något av en symbolisk handling, då en del av Lunds historia får en ny början i den framtida stadsdelen på Brunnshög.

– Det är unikt att vi flyttar så här gamla träd. Få har varit med om något liknande, – säger Lunds kommuns parkintendent, Lars Brobeck. – Många Lundabor har vuxit upp med dessa plataner och lindar, många har minnen och känslor förknippade med dem. Flytten är inte riskfri, men vi tror att den kan lyckas och då kan dessa ståtliga träd leva i många år till.

 

Mer läsning:

På Science Village webbplats om Vindarnas park

"Clemenstorget genom tiderna" - en utställningskatalog om Clemenstorgets historia (pdf)

Lunds kommuns webbplats om den framtida utformningen av Clemenstorget