Jessica ritade nya bron till E22

18 december, 2017
Bild för - P4S_89901.jpg

Liksom ett hus ritas av en arkitekt, ritas en bro av en broprojektör. Den nya bron till E22 är uppritad av ingenjören Jessica Leventin.

En bro är en avancerad konstruktion och ett lagarbete av flera personer med olika kompetenser. När det västra valvet till bron göts var Jessica Leventin på plats för att se hur hennes konstruktion växte fram. Hon är imponerad av hur smidigt det gick.
- Det är häftigt att vara med vid sådana här tillfällen. När jag pratar med dem som är ute i produktionen får jag nya perspektiv, säger Jessica.

 

Hur ritar man en bro?
- Först räknar en konstruktör på konstruktionen för att se hur tjocka rambenen eller väggarna ska vara. Jan Ohlsson, som är konstruktör till denna bro, tar också fram tjocklek för valv och bottenplatta. Sedan ritar jag enligt de dimensionerna. Jag har också andra utgångslägen som fri höjd, inmätningshöjder och hur bron ska passa till den befintliga E22, till slänter och till omgivningen runt omkring. Beställaren har önskemål om utseende. Vi ritar brokonstruktioner i ett 3 D-program som heter Tekla, säger Jessica.

 

Trafikverket granskar och godkänner 3D-modellen. När sedan bron byggs på plats utgår arbetet från den digitala 3D-modellen. Detta är unikt för denna bro och för några andra projekt hos Skanska. I en bod på brobygget finns en dator och instruktionerna ligger också i en Ipad som tas med ut på arbetsplatsen. Jessica har arbetat som projektör i femton år, varav fyra år på Skanska. Hon har ritat många broar.
- Denna bro är speciell för att den är en av de största jag har ritat och för att den gjuts vid sidan om vägen och sedan lanseras, eller skjuts på plats, säger Jessica.

 

Foto: Kristina Strand Larsson.