Infarten till sjukhusområdet via Kioskgatan stängs

4 maj, 2017

Du kanske har sett att infarten vid Kioskgatan från Getingevägen är nu stängd? Det är spårvägsarbetet men även andra byggarbeten som startat och nu börjar märkas för dig som besöker sjukhusområdet i Lund.

Kioskgatan blir återvändsgränd

Den som ska till sjukhusområdet i Lund bör vara ute i god tid. Nu stängs en av infarterna till sjukhuset. Det är infarten till Kioskgatan från Getingevägen som stängs och Kioskgatan blir en återvändsgränd. I samband med grävarbetet med nya fjärrvärmekopplingar försvinner också ett flertall p-platser från Kioskgatan.

Det är det första arbetet i en rad som så småningom kommer att ge Skånes universitetssjukhus i Lund en ny huvudentré, nya infartsvägar, en ny hållplats för buss och spårvagn och bättre möjligheter att utveckla sjukvården i framtiden.

– Vi lägger om ledningar för bland annat fjärrvärme, kyla, vatten, el och data. Det skapar mer säkra system och är en förutsättning för att vi ska kunna bygga för framtidens sjukvård längre fram. Vi samkör detta arbete med spårvägen för att inte behöva gräva när spåren ligger, säger Staffan Sjöberg, projektledare för Regionfastigheter.

Nya infartsvägar

Några veckor senare startar ytterligare arbeten. Dels byggandet av en ny infartsväg för gång-, cykel- och motortrafik lite längre norrut på Getingevägen sett från dagens Entrégata. Det är också i det här området som den nya hållplatsen för spårväg och buss ska ligga. När den nya infartsvägen är klar kommer dagens Entrégata att stängas för infart från Getingevägen.

Ytterligare en ny infartsväg byggs, med infart från Sölvegatan och in till området via Remissgatan. Den är tänkt att avlasta de andra infartsvägarna.

– Tillgängligheten till sjukhusområdet är mycket viktig, inte minst för utryckningsfordon. Brådskande sjuktransporter sker ju inte bara med blåljus utan också med vanliga privatbilar, poängterar Peter Lanbeck, chef för programkontoret på SUS som är SUS kontaktpunkt gentemot regionfastigheter när de nya sjukhusområdena planeras i både Lund och Malmö.

Mer information

Mer information om byggarbetena på sjukhusområdet finns på Skånes universitetssjukhusets webbplats.