Gjutformen växer fram till den nya bron till E22

27 oktober, 2017
Bild för - P4S_4171.jpg

Lundabor som går eller cyklar förbi brobygget vid E22 kan se hur gjutformen blir allt större och hur den kläs med trä. Många stannar för att titta. Uppe på gjutformens tak jobbar brobyggarna från tidig morgon.

Calle Geraldsson är Skanskas produktions- eller blockchef för bron. Han kan berätta mer om hur brobygget fortskrider. 
- Den stora formen är till för att gjuta brovalvet, som sedan ska bära trafiken. Just nu arbetar vi med armeringen som ger stabilitet i betongen och med att tillverka en form för kantbalkarna där räcket sedan ska stå på den färdiga bron. Än så länge är bara de båda bottenplattorna till bron gjutna. Innan vi kan gjuta valven måste mycket förarbete göras. Det är en process på 3-4 månader. Strax före jul, i vecka 50, gjuter vi hela västra brohalvan och dess ramben. Cirka 750 kubikmeter betong pumpas in med en betongpump.

Calle Geraldsson är Skanskas produktions- eller blockchef för den nya bron till E22.

Formen består av en ställning som man lägger balkar på. Sedan kläs formen med brädor för att det ska bli tätt. Ett annat skäl till att gjutformen kläs med brädor är att det ska bli ett visst mönster i betongen.

 

Trä används till gjutformen.

Det tar lite mer än ett dygn att fylla formen till ett valv med betong. Den östra delen av valvet är något större och det tillsammans med rambenen gjuts senare, troligtvis i februari. Att det är vinter och kallt är inget problem utan tvärtom en fördel, berättar Calle. 
- Betong avger värme när den bränner och när det är så här stora volymer måste den kylas av. Avkylningen sker genom att vi lägger in stålrör som fungerar som vattenslingor i betongen. I röret pumpas kallt vatten in och sedan när allt är klart fylls slingorna med betong. Syftet med detta är att minimera sprickor i betongen.

 

Skanskas medarbetare är alltid noga med säkeheten. Reflexjacka, skyddshjälm, arbetshandskar och skyddsskor tillhör vardagsutrustningen.

 

Armeringsjärn.

 

Byggnadsarbetet sker på hög höjd.

 

Efter ungefär ett par veckor har betongen bränt tillräckligt för att kunna riva formen. Under gjutningen tas provkuber som man provtrycker för att se så att betongen är tillräckligt stark. Då kan formen tas bort. När detta är gjort är det dags för nästa steg. Själva betonggvalvet isoleras med en primer, med en matta och med asfalt för att inte vägsalt ska gå ner i betongen och skada den. Primer och matta kallas tillsammans för broisolering. Därefter monteras räcke till bron och en bullerskärm sätts dit. Efter påsk är bron klar och ska sättas på plats. 

Arbetslaget som jobbar med bron är väl sammansvetsat och har lång erfarenhet.

 

I den träinklädda gjutformen ska brovalvet gjutas i två delar. Den västra delen börjar gjutas i vecka 50.

 

Delar av arbetslaget står på den höga gjutformen. Bakom syns trafiken på E22.

 

Gjutformen till den nya bron växer fram.

 

Vad händer om det kommer snö? 
- Då får vi täcka in bron med presenningar och värma formen med varmluft, det får inte vara någon snö i formen när vi ska gjuta. Kyla är inget problem, men snö och betong fungerar inte bra ihop, säger Calle. 

Foto: Kristina Strand Larsson.