Första rälsen på plats för Lunds spårväg

11 oktober, 2017

Idag monterades första rälsen på den förberedda spårbädden i Brunnshögsgatan. Nu återstår det att finjustera avståndet mellan rälerna, svetsa samman dem och gjuta betongbalkar under dem. Att bygga spår är ett precisionsarbete som kommer att pågå under ca ett års tid på olika platser längs med spårvägslinjen.

Första rälen landar på spårbädden. Foto: Kristina Strand Larsson, Lunds kommun

– Idag har vi nått en ny milstolpe i projektet. Med rälen i marken börjar spårvägen nu verkligen ta form, säger Pernilla von Strokirch, projektchef för Spårväg Lund C – ESS. – I de centrala delarna fortsätter arbetet med att bygga om ledningar ett tag till, men i Brunnshög blir det nu full fart med att bygga spår fram till våren.

Det är sex erfarna experter som jobbar med spårmonteringen: tre spårtekniker, två spårsvetsare och en arbetsledare. Mycket av deras erfarenhet kommer från spårvägsbygget i Norrköping, även om metoden som används i Lund är unik för Sverige men har använts bland annat i Freiburg i Tyskland. Spårvägen i Lund byggs med längsgående balkar: anläggningen blir robustare och lämpar sig bättre för att läggas i gräs, jämfört med ett vanligt ballastspår med slipers.

– Mellan balkarna kan vilket material som helst användas – gräs, sten eller asfalt. I Lund blir det till största delen gräs, men inne i stadskärnan och på hållplatserna används gatsten. Gräs är ett grönt inslag i stadsmiljön som också dämpar buller, tar hand om dagvattnet, binder partikelföroreningar och bidrar till den biologiska mångfalden, förklarar Mattias Lövbom, Skanskas projektchef.

Det återstår dock något år tills det växer gräs mellan spåren på linjen Lund C – ESS. När rälsen är monterad, byggs spårvägstracén (spårområdet) färdigt. Sedan kommer ledningsstolparna att resas och signalanläggningen att installeras. Till sist planteras träden och gräsmattorna rullas ut i tracén.

De olika arbetsmomenten med att bygga spårvägen pågår nu i princip längs med hela den 5,5 långa linjen och sysselsätter ca 150 personer – allt från grävmaskinister till tjänstemän. Trafikstart planeras till våren 2020.

Se fler bilder på första rälen på vår Facebooksida!