Flytt av Clemenstorgets träd framflyttad till v. 12

14 mars, 2017

Flytten av de åtta träden från Clemenstorget till Brunnshög, med planerad uppstart nu på onsdag, är framflyttad till måndag i nästa vecka.

Inför trädflytten pågår det ett arbete med att förlägga elkablar och rotbeskära de aktuella träden. Foto: Jurate Paulsson

 

Flytten av de åtta träden – sex plataner och två lindar – från Clemenstorget till Brunnshög, beräknas starta på måndag morgon, den 20 mars. Träden flyttas ett och ett och det kommer att ta tre dagar att flytta alla de åtta träden. 

Arbetet har blivit framflyttat på grund av ett kabelarbete, då befintliga ledningar ligger för nära några av trädens rotsystem. Dessutom ligger Clemenstorget inom ett arkeologiskt intressant område och bevakning var nödvändig för att starta grävarbetet – något som gjorde att tidplanen fick förskjutas med några dagar.

Förutom att förlägga nya kablar, pågår det denna vecka en rotbeskärning och markförberedelser runt de aktuella träden.

Träden kommer att flyttas med en inhyrd trädflyttningsmaskin från Tyskland, som kommer till Lund på måndag morgon. Träden som står närmast S:t Laurentiigatan tas upp först; därefter jobbar sig maskinen vidare mot bassängen på torgets mitt. Arbetet startar kl. 8.00 på måndag morgon och den första transporten kommer att troligen köra från Clemenstorget till Brunnshög runt 10-tiden.

Kartan visar flyttekipagets körväg. Klicka på bilden för att öppna den i större format. (Bilden öppnas i ett separat fönster.)

 

Ekipaget kommer att ha bred last och ska köra långsamt från Clemenstorget via S:t Laurentiigatan, Getingevägen ut, upp till Norra Ringen, förbi E22, och sedan vidare via Odarslövsvägen – fram till Vindarnas park på Brunnshög (se kartan).

Transportledarna från AKKA Frakt ska säkerställa trafiksäkerheten genom följebilar och flaggvakter. Trädtransporten kräver särskilda svängradier och vi räknar med att ekipaget behöver på vissa platser köra mot trafiken. Enligt vår bedömning är de påverkade platserna – korsningen S:t Laurentiigatan–Bredgatan samt cirkulationsplatsen mellan Getingevägen och Norra Ringen.

Transportledningen kommer då att tillfälligt stoppa övrig trafik för att säkerställa framkomligheten. Störningen blir under tiden som trädtransporten passerar.