Elin jobbar med sitt drömprojekt

20 november, 2017
Bild för - P4S_6890.jpg

Elin Nyberg är produktionsingenjör och jobbar sedan september i år med Spårväg Lund C - ESS. Redan innan hon blev färdig med sin examen som civilingenjör väg och vatten på Lunds Tekniska Högskola, fick hon jobb på Skanska. Spårvägen var ett drömprojekt eftersom hon redan under studietiden intresserat sig för spårburen trafik.

- Det är spännande att få arbeta med sådana här stora byggen som påverkar hela samhället. Spårvägen gör det lättare för människor att transportera sig och kollektivtrafik är ett miljövänligt alternativ. Jag har bott i flera europeiska städer med spårväg och det är ett trevligt och väl fungerande färdmedel. Senast studerade jag i Karlsruhe och då valde jag alltid spårvagn, säger Elin.

 

Elin och hennes kollegor arbetar för att skapa en säker arbetsplats och skydda allmänheten.

I sitt arbete i spårvägsprojektet hjälper Elin bland annat till med att planera trafikanordningar och med ekonomisk uppföljning. Vid ett vägarbete eller spårbygge påverkas trafiken och en viktig del är att hitta lättillgängliga och säkra vägar där trafiken kan ledas om. Ibland kan cyklister och gående komma förbi arbetsplatsen medan motorfordon behöver hänvisas till andra vägar. Vid andra tillfällen stängs en gata av helt.

- Vårt uppdrag är att skapa en säker arbetsplats och skydda allmänheten. Varje dag är en arbetsledare och två till fyra yrkesarbetare ute som bygger staket, sätter ut vägmärken, flyttar betongbarriärer och gör tillsyn för att se ifall något behöver förbättras. Vi lyssnar också på synpunkter från allmänheten. Det är mycket som byggs just nu i Lund. Inte bara spårvägen påverkar och vi förstår om Lundabor och pendlare kan uppleva det som jobbigt. Vi gör verkligen allt för att det ska bli så lite störningar som möjligt, säger Elin.

Bland det roligaste i jobbet är att vara ute i spårvägsbygget, träffa arbetsledare, diskutera och tillsammans lösa problem, tycker Elin. Att skylta på ett tydligt sätt så att folk ska förstå hur de ska färdas hela vägen är en konst. På sjukhusområdet byggs just nu kulvertar av Peab och Region Skåne. Då är det flera aktörer som ska samverka kring skyltning.

 

Säkerheten är viktig och ute på spårvägsbygget måste alla alltid använda hjälm. skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsskor.

- Just i Lund känns det som ett självklart spårvägsstråk från centrala Lund ut mot de nya stadsdelarna i Brunnshög och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Men jag förstår att många har svårt att se de nya bebyggelsen framför sig. Det är inte lätt att visualisera något som inte finns. Att vara med och utveckla Lund är verkligen kul och det känns särskilt bra att jobba med något som är klimatsmart och hållbart inför framtiden.

Foto: Kristina Strand Larsson.