Bredgatan stängs för allmän biltrafik

17 oktober, 2017

På tisdag den 24 oktober startar en vidare etapp av spårvägen på Bredgatan, vid Allhelgonakyrkan. Djupa schakt ska öppnas för att flytta och bygga om ledningar för fjärrvärme och vatten. Ledningarna ligger under körbanan och det innebär att vi måste stänga för allmän biltrafik under byggtiden.

Klicka på bilden så öppnas den i större format.

Bredgatan vid Allhelgonakyrkan blir bussgata

Arbeten, som pågår i korsningen S:t Laurentiigatan-Bredgatan-Allhelgona kyrkogata och på Bredgatan vid Kävlingevägen, ska kopplas samman. Gatan stängs helt för motor- trafik, med undantag för stadsbussarna.

Allhelgona kyrkogata, mellan Bredgatan och Allhelgonakyrkans nya infart, skyltas också som bussgata, och det blir inte längre tillåtet att parkera på gatumark här. Det påverkar ett tiotal parkeringsplatser.

För Allhelgona kyrkogata, mellan kyrkans nya infart och Norra Vallgatan, gäller endast
behörig trafik. Boende och besökare kan angöra sina målpunkter som tidigare.

Allmän trafik hänvisas till Bredgatan - Norra Vallgatan - Allhelgona kyrkogata. Tänk på att det samtidigt pågår ett annat byggarbete på Bredgatan, söder om korsningen vid Allhelgonakyrkan. Där byggs det ett cykelstråk - Nordsydliga cykelstråket. Bygget sker från fasad till fasad och påverkar genomfartstrafiken. Bygget flyttar sig norrut och pågår fram till mitten på december. (Läs mer på www.lund.se/bygge/bredgatan).

Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatsena är möjlig, även om i något begränsad omfattning.

Dubbelriktad behörig trafik på S:t Laurentiigatan

Eftersom korsningen S:t Laurentiigatan-Bredgatan-Allhelgona kyrkogata stängs nu helt för motortrafik, öppnas S:t Laurentiigatan för dubbelriktad behörig trafik. Du som bor eller har verksamhet här kör in och ut via Clemenstorget.

Dessa förändringar gäller under tiden som arbetet med ledningar pågår, enligt tidplan – fram till februari, 2018.

När ledningsomläggning är färdig, återstår en del arbeten med kabelrör och kanalisation. Under tiden då det utförs, kommer trafiken att kunna flöda förbi igen. Därefter, framåt april-maj, blir det dags för ett nytt byggmoment – montering av rälerna och signalanläggningen för den kommande spårvägen. Mer detaljerad information kring det kommer under våren.